Kerro mielipiteesi kaupungin yhdyskuntateknisistä palveluista!

Keravan kaupunki haluaa kuulla asukkaiden mielipiteitä kaupungin yhdyskuntateknisistä palveluista. Vastaamalla kyselyyn voit kertoa mielipiteesi muun muassa katujen ja leikkipuistojen kunnosta ja siisteydestä, lumenaurauksesta, katuvalaistuksesta sekä vesihuollosta.

Sähköinen kysely on avoinna 9.6.2023 saakka. Kyselyn paperiversio lähetetään toukokuussa postitse satunnaisotantana valituille kuntalaisille.

Kyselyn tulokset valmistuvat syksyllä 2023. Kaupunki hyödyntää tuloksia yhdyskuntateknisten palvelujen arvioinnissa ja vertailussa.

Asiakastyytyväisyyttä seurataan vuosittain

Kaupunki on seurannut yhdyskuntateknisten palvelujen asiakastyytyväisyyttä kyselyn avulla jo usean vuoden ajan. Kysely on osa valtakunnallista kyselyä ja se toteutetaan samanaikaisesti useassa kaupungissa ja kunnassa. Tutkimuksen toteuttaa FCG Finnish Consulting Group Oy.

Vastaa kyselyyn verkossa (webropol).