Osallistu ja vaikuta: vastaa hulevesikyselyyn 16.11.2023 mennessä

Hulevesikyselyllä kerätään tietoa siitä, miten imeytymättömän pintaveden, eli huleveden, hallintaa voidaan kehittää. Jos olet havainnut tulvimista tai lätäköitä sateen jälkeen joko kaupungissa tai asuinalueellasi, kerro siitä meille.

Keravan kaupunki on mukana ympäristöministeriön rahoittamassa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n HULEVET-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa eri toimijoiden välisenä yhteistyönä.

Mitä hulevesi on?

Hulevettä syntyy, kun vettä sataa peitetyille pinnoille, kuten asfaltille, betonipinnoille, talojen katoille tai muulle vettä läpäisemättömälle pinnalle. Hulevesi ei pääse imeytymään maahan, jolloin vesi alkaa virrata ojastoihin ja hulevesiviemäreihin päätyen lopulta pienvesiin.

Myös läpäisemättömiltä pinnoilta syntyvät lumensulamisvedet ovat hulevettä. Hulevedet ovat osoittautuneet haasteellisiksi rakennetuilla alueilla erityisesti niinä vuodenaikoina, jolloin esiintyy runsaita sateita, ja keväällä lumien sulaessa.

Hulevesien hallintaan tarvitaan asukkaiden toimia ja havaintoja

Hulevesien hallinta alkaa kaavoituksesta ja jatkuu kiinteässä yhteistyössä suunnittelun, rakentamisen, vesihuollon, vesienhallinnan, puistojen ja teiden ylläpidon sekä ympäristösektorin kanssa. Myös kiinteistön omistajilla on vastuu hulevesien hallinnasta.

Kiinteistön omistajan on oltava tietoinen muun muassa siitä, minne tontin hulevedet päätyvät. Hulevettä ei saa johtaa esimerkiksi naapurin tontille eikä katualueelle.

Asukkaiden on hyvä tietää, että kiinteistö vastaa kaduilta ja muilta yleisiltä alueilta tontille valuvista luonnonvesistä silloin, kun kiinteistö on rakentunut myöhemmin kuin yleinen alue.

Lisäksi asukkaiden on tärkeää havainnoida, esiintyykö hulevesi- tai kaupunkitulvien yhteydessä hajuhaittoja. Voimakas haju voi tässä yhteydessä kieliä jätevesi- ja hulevesiviemäreiden ristiin kytköksistä, joita on vaikea löytää ilman asukkaiden tekemiä havaintoja.

Auta kehittämään hulevesien hallintaa ja vastaa kyselyyn

Hulevesikysely löytyy Maptionnairesta. Kyselyyn vastaaminen vie 15 minuuttia. Kysely on auki 16.11.2023 saakka.