Keravan asemanseutuun liittyvä aiesopimus Väyläviraston kanssa on tehty oikeaoppisesti

Vastine Keski-Uusimaassa 17.3.2024 julkaistuun Heikki Komokallion kirjoittamaan mielipidekirjoitukseen Keravalaista päätöksentekojumppaa.

Keski-Uusimaa on julkaissut 17.3. Heikki Komokallion kirjoittaman mielipidekirjoituksen Keravalaista päätöksentekojumppaa. Komokallio arvostelee kirjoituksessaan asemanseudun kaavahankkeeseen liittyvää viranhaltijapäätöstä ja kaavahankkeen valmistelua.

Komokallio esittää kirjoituksessaan, että kaupunginjohtaja olisi ylittänyt toimivaltansa hyväksyessään kaupungin puolesta Väyläviraston aiesopimuksen, ja että asemanseudun kehittämiseksi järjestetty arkkitehtuurikilpailu olisi käsitelty puutteellisesti kaupungin luottamuselimissä.

Asemanseudun kaavamuutos etenee normaalin kaavaprosessin mukaisesti

Komokallio ja Kirsti Nieminen ovat tehneet 1.7.2021 Väyläviraston aiesopimuksesta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle liittyen Keravan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan menettelyyn Keravan asemanseudun kehittämisessä ja aiesopimuksen hyväksymisessä.

Eduskunnan oikeusasiamies on tutkinut Komokallion ja Niemisen tekemän kantelun ja todennut vastauksessaan 19.5.2022, että kaupunginjohtaja Kirsi Rontu ei ole ylittänyt toimivaltaansa tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan asemanseudun kehittämistä koskevassa päätöksenteossa. Aiesopimus ei ole vielä sitova hankesopimus, vaan kyse on keskeneräisestä asemakaavan muutoshankkeesta liittyen Keravan asemanseudun kehittämiseen.

Kaavaprosessin lopussa hyväksyttäväksi esitettävä asemakaavamuutos valmistellaan kaupunkikehitysjaostolle, joka valmistelee asian kaupunginhallitukselle. Kaavamuutoksen hyväksymisestä päättää lopulta kaupunginvaltuusto.

Asemanseudun arkkitehtuurikilpailu on tehty kaupunginvaltuuston päätöksellä ja määrärahalla

Asemanseudun kehittämiseksi järjestetty arkkitehtuurikilpailu ja sen tavoitteet on käsitelty kaupunkikehitysjaostossa 6.5.2021 ja päätetty kaupunginhallituksessa 17.5.2021. Kaupunginvaltuusto teki asiasta virallisen päätöksen ja myönsi arkkitehtuurikilpailulle ylimääräisen määrärahan 24.5.2021.

Arkkitehtuurikilpailun tuloksia on esitelty kaupunkikehitysjaostolle 16.6.2022, kaupunginhallitukselle 14.3.2022 ja kaupunginvaltuustolle 26.9.2022. Jatkotoimenpiteet ratkaistaan asemakaavamuutoksen yhteydessä. Asemakaavamuutoksen ehdotus pyritään saamaan julkisesti nähtäville kesällä 2024, jolloin keravalaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä hankkeesta.