Keravan kaupunginvaltuuston juhlapäätös: uusi virkistysalue ja siirtolapuutarha Keravanjoen varrelle

Kaupunginvaltuusto teki eilen 11.6. Kerava 100 -juhlavaltuustossa periaatepäätöksen ekologisesta siirtolapuutarhasta ja kaikkia kaupunkilaisia palvelevasta yleisestä saunasta, jotka sijoitetaan Salmelan jokirannan alueelle.

Tavoitteena on parantaa keravalaisten mahdollisuutta nauttia ja hyödyntää Keravanjoen kauniita ranta-alueita. Virkistysalue ja siirtolapuutarha mahdollistetaan asemakaavoituksella, jota lähdetään nyt edistämään normaalin kaavaprosessin mukaisesti.

Siirtolapuutarhapalstat ja mökit toteuttavat kaupunkistrategiaa vahvistaen Keravaa hyvinvoivana viherkaupunkina, jossa on mahdollisuus elää onnellista arkea.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anne Karjalaisen mukaan juhlapäätös ilmentää laajemmin juhlavuoden teemaa – Sydämessä Kerava – mikä heijastaa arvojamme: kotiseuturakkautta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

”Olen tästä päätöksestä iloinen monestakin syystä. Ensinnäkin Keravanjoella on valtavan suuri merkitys meille keravalaisille. Siirtolapuutarha tarjoaa mukavan harrastuksen ja vastapainon kiireiselle työelämälle, ja luonnossa oleskelu ja puutarhatyöt virkistävät mieltä ja lisäävät hyvinvointia. Viljelypastat ovat myös muodostuneet tärkeiksi erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten keskuudessa”, Karjainen luettelee.

Salmelan jokirannan virkistysalue ja siirtolapuutarha

Uutta virkistys- ja siirtolapuutarha-aluetta ehdotetaan sijoittuvaksi Kaskelantien varrelle, noin kuuden kilometrin päähän keskustasta. Siirtolapuutarhan palstat tulisivat ehdotuksen mukaan sijoittumaan Keravanjoen itärannalla sijaitsevalle pellolle Salmelan tilan ja Salmelan lehdon pohjoispuolelle. Tarkempi sijainti varmistuu asemakaavatyön aikana.

Uudella alueella on tarkoitus mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi saunominen, grillaaminen, eväsretkeily ja luonnosta nauttiminen. Samalla toteutuu monen keravalaisen haave siirtolapuutarha-alueesta, joka tarjoaa mahdollisuuden viljely- ja puutarhaharrastuksille.

Siirtolapuutarhan toteutumiseksi perustetaan yhdistys

Keravan kaupunki omistaa siirtolapuutarha-alueeksi ehdotetut maa-alueet. Siirtolapuutarhan toteutumiseksi on perustettava yhdistys, jolle kaupunki vuokraa maa-alueet pitkällä vuokra-ajalla.

Siirtolapuutarha-alueelle mahtuu arviolta 100–150 siirtolapuutarhamökkiä. Palstan koko olisi arviolta noin 300 neliömetriä, ja mökin koko noin 30 neliömetriä.

Jokirannan yhteisöllisyyttä edistävä alue rantasaunoineen on julkinen ja kaikille avoin.

Keravanjoen ympäristön virkistys- ja harrastusmahdollisuudet lisääntyvät

Keravanjoen ympäristö on jo muodostunut asukkaille tärkeäksi virkistys- ja harrastuspaikaksi. Keravanjoen varrelta löytyy tällä hetkellä esimerkiksi kävelyreittejä, viljelypalstoja, näkymäpaikkoja, luontokohteita ja melojille suunnattuja kanootinlaskupaikkoja.

Keravanjoen käyttöä on pyritty jatkuvasti kehittämään asukaslähtöisesti. Keravanjoesta on myös tehty useita erilaisia kehittämis- ja kunnostamissuunnitelmia, joista on saatu suuntaviivoja esimerkiksi Kivisillan asemakaavan suunnitteluun.

Vuonna 2004 kaupunki järjesti Keravan 80-vuotisjuhlan kunniaksi yleisen suunnittelukilpailun, jolla haettiin ideoita ja suunnitteluratkaisuja Keravanjokilaakson virkistyskäytön kehittämiseksi.

Kaupunkikehityspalvelut teetti syksyllä 2023 asukkaille suunnatun Keravanjoki-kyselyn, jossa asukkaat saivat kertoa toiveitaan ja ajatuksiaan siitä, millaisena he näkevät Keravanjoen tulevaisuuden, ja mitä asioita ja toimintoja asukkaat toivoisivat joen varteen. Vastauksissa tärkeimmäksi asiaksi nousi Keravanjoen ympäristön kehittäminen virkistys- ja harrastusmahdollisuuksien näkökulmasta.

Tätä toivetta päästään nyt toteuttamaan. Uusi virkistysalue voidaan tulevaisuudessa yhdistää muihin joen varren toimintoihin.

Kuvituskuva: Ideakuva Keravanjoen varren ekologisesta siirtolapuutarhasta ja kaikkia kaupunkilaisia palvelevasta yleisestä saunasta.