Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu

Kirsi Rontu jatkaa Keravan kaupunginjohtajana

Keravan kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 5.6.2023 kaupunginjohtajaksi Kirsi Rontun. Kaupunginjohtajan tehtävä täytetään seitsemän vuoden määräajaksi 1.9.2023 alkaen.

Valinta suoritettiin suljetun lippuäänestyksen kautta, jossa äänet jakautuivat kahden kärkihakijan kesken seuraavasti: Kirsi Rontu 32 ääntä ja Petri Härkönen 18 ääntä. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää.

Keravalainen Rontu on 54-vuotias diplomi-insinööri. Hän on toiminut Keravan kaupunginjohtajana vuodesta 2016 ja ennen sitä muun muassa Keravan kaupunkitekniikan toimialajohtajana.

Kaupunginjohtajan virka oli julkisesti haettavana 28.3.-14.4.2023. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä kymmenen. Lisäksi hakuajan jälkeen yksi henkilö ilmoitti suostumuksensa tehtävään. Kaupunginhallituksen asettama rekrytoinnin työryhmä kutsui haastatteluun kaikki neljä kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa, joista kaksi parhaiten soveltuvaa valittiin soveltuvuusarviointeihin ja kaupunginhallituksen haastatteluun 15.5.2023.

Kaupunginjohtaja johtaa ja kehittää kaupungin toimintaa sekä kaupunginjohtajan esikunnan toimialaa kaupunginhallituksen alaisuudessa.  Viran kelpoisuusehtona oli ylempi yliopistotasoinen korkeakoulututkinto, johtamiskokemus sekä kunnallishallinnon tuntemus.