Lisätietoa Keravan kaupungin lakipalveluihin liittyvistä hankinnoista

Helsingin Sanomat julkaisi 18.1.2024 uutisen, jossa käsiteltiin Keravan kaupungin tekemiä lakipalveluhankintoja. Kaupunki haluaa korostaa tapauksen poikkeuksellisuutta.

Kaupunki käyttää ulkopuolista konsulttiapua harkiten ja erityisissä tilanteissa. Oikeusprosessit ovat aina valitettavia, erityisesti silloin kun kyseessä on omiin toimintoihin tai työntekijöihin liittyvä asia. Kaupungin on kuitenkin aina täytettävä lakisääteiset velvoitteensa ja reagoitava ripeästi ja huolellisesti, erityisesti työsuojeluasioissa.

Vaativat työoikeusasiat ovat hyvin harvinaisia, eikä kaupungin lakipalveluilla ole riittävää erityisosaamista tai resursseja käsitellä niitä tehokkaasti. Ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimisesta näissä tilanteissa hyötyvät sekä työntekijät että kaupunkiorganisaatio.

Oikeusprosessin kulkua on vaikea ennakoida. Alun perin yksinkertaiselta näyttävä asia voi monimutkaistua vastapuolen toiminnan seurauksena, mikä lisää huomattavasti ajankäyttöä. Yhteistyön keskeyttäminen prosessin aikana ja palveluntarjoajan kilpailuttaminen voivat pidentää entisestään käsittelyaikaa ja kasvattaa kustannuksia. Tällaisissa tilanteissa kaupungilla on rajoitettu liikkumavara.

Hankintalakia ei sovelleta oikeudenkäyntiasiamiespalveluihin, kun oikeudenkäynti on jo vireillä tai sen todennäköisyys on suuri. Arvio hankintalain soveltumisesta tehdään aina hankintahetken tiedoin. Joskus varmalta näyttävältä oikeudenkäynniltä voidaan välttyä asiantuntevalla ja oikea-aikaisella asianajopalvelulla. Silloin kun hankintalakia ei sovelleta, kaupungilla on mahdollisuus valita juuri kyseiseen asiatyyppiin erikoistunut asiantuntija ilman kilpailuttamista. Kaupunki harkitsee näissäkin tapauksissa kilpailuttamisella mahdollisesti saavutettavat hyödyt.

Toivomme, että tulevaisuudessa ei ole tarvetta käyttää asianajopalveluita tämäntyyppisissä asioissa. Uutisoinnin kohteena ollut yksittäinen asiakokonaisuus on ollut erittäin poikkeuksellinen ja vaativa. Tapaus on ollut inhimillisesti ja taloudellisesti raskas, ja toivomme että vastaavanlaisia tilanteita ei jatkossa tulisi. Kaupunki ei voi kommentoida tapauksia julkisuudessa tarkemmin, koska kysymyksessä ovat lain nojalla salassa pidettävät asiat.

Keravalla on parhaillaan käynnissä laajennettu sisäinen tarkastus, jonka arvioidaan valmistuvan helmikuussa. Tämän tarkastuksen tulosten perusteella on mahdollista arvioida, onko kaupungin toiminnassa noudatettu asianmukaisia menettelytapoja.

Toteamme myös, että kaupunki ei käytä viestinnässään anonyymejä sähköpostiosoitteita. Työntekijät ja viranhaltijat ilmoittavat aina pyydettäessä nimensä ja asemansa.