Pauliina Tervo on valittu Keravan viestintäpäälliköksi

Keravan kaupungin uudeksi viestintäpäälliköksi on valittu sisäisessä haussa Pauliina Tervo, joka on monipuolinen viestinnän ammattilainen ja someosaaja.

Tervo on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri pääaineenaan viestintä. Lisäksi hän on opiskellut yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa ja valtio-oppia hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla.

Tervolla on monipuolinen kokemus viestinnän tehtävistä. Hän on muun muassa järjestänyt viestintäkoulutuksia ja hänellä on myös vahvaa osaamista sosiaalisesta mediasta ja kriisiviestinnästä. Keravalla Tervo on toiminut aikaisemmin viestintätiimissä tekniikan toimialan ja kaupunkikehityksen viestintäasiantuntijana sekä intranetin päätoimittajana.

Keravan kaupungin viestintäpäällikkö on johtoryhmän jäsen ja hän raportoi työstään kaupunginjohtajalle. Viestintäpäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin johdon, eri toimialojen ja koko henkilöstön kanssa.

Tervo johtaa Keravan kaupungin viestintää ja vastaa sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi hän toimii viestintätiimin esihenkilönä ja vastaa kriisiviestinnän toimivuudesta sekä tulevan organisaatiomuutoksen viestinnästä.

Viestintäpäällikön tehtävä on määräaikainen vuoden loppuun saakka.