Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa kaupungin kehittäminen sekä luoda perusteet hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Kuntien vastuulla on sekä yleis- että asemakaavojen laatiminen.


Keravan kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadintaa ohjaa kaupunkikehitysjaosto, jossa esittelijänä on kaupunkisuunnittelujohtaja. Yleiskaavat ja vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Muut asemakaavat hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavat valmistellaan kaupunkikehityspalveluissa.


Laadinnassa olevia kaavahankkeita voi seurata joko kaupungin verkkosivuilta tai Keravan karttapalvelun kautta. Molemmista paikoista löytyvät kaavahankkeiden aluerajaukset sekä tietoa kaavahankkeista. Kaavoitukseen on mahdollista vaikuttaa ja osallistua, kun kaavahankkeet ovat nähtävillä. Kaavahankkeet ovat nähtävillä luonnos- ja ehdotusvaiheessa tai silloin, kun kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä. 


Kaavahankkeiden lisäksi kannattaa tutustua myös aluekehityskuviin


Kaupungin tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus, jossa esitellään kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksen avulla kerrotaan keravalaisille maankäyttöä koskevista suunnitelmista.


Ota yhteyttä
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7 (PL 123, 04201 Kerava)
kaupunkisuunnittelu@kerava.fi


Neuvonta ja tiedustelut:
maankäyttösihteeri Heli Lehto
puh. 040 318 2389
heli.lehto@kerava.fi


Kaavoitussihteeri Marju Miettinen
puh. 040 318 2463
marju.miettinen@kerava.fi


Ota yhteyttä kaavojen valmistelijoihin.
Tutustu kaavoituksen taksoihin.

 

 

Kannistoon Kääpäkadun varrelle suunnitellaan uutta kerrostaloasumistahttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/kannistoon-kääpäkadun-varrelle-suunnitellaan-uutta-kerrostaloasumistaKannistoon Kääpäkadun varrelle suunnitellaan uutta kerrostaloasumista​Kannistossa käynnissä olevassa kaavahankkeessa suunnitellaan kahden uuden kerrostalon rakentamista Kääpäkadun varrelle syksystä 2021 alkaen. Kerrostalojen rakentamisen alettua puretaan kaava-alueella sijaitseva ja kaupungin omistama Kanniston liikekiinteistö.5.6.2020 7:30:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Vihreät lehdet.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Pohjois-Kytömaalle suunnitellaan uusia virkistysalueita sekä pientaloasumista lähellä luontoahttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/pohjois-kytomaalle-suunnitellaan-uusia-virkistysalueita-seka-pientaloasumista-lahella-luontoaPohjois-Kytömaalle suunnitellaan uusia virkistysalueita sekä pientaloasumista lähellä luontoa​Pohjois-Kytömaalla käynnistyneen kaavahankkeen tavoitteena on lisätä virkistysalueita sekä laajentaa Kytömaalla jo olemassa olevaa asuinaluetta erillispientaloista sekä pien- ja rivitaloista koostuvaksi lähellä luontoa sijaitsevaksi asuinalueeksi. Kaavahankkeesta järjestetään asukasilta verkossa.29.4.2020 11:55:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Vihreät lehdet.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Asuntomessuideat saivat suuren suosion - "Oikeasti uudenlaista, loistavaa!"http://www.kerava.fi/ajankohtaista/asuntomessuideat-saivat-suuren-suosion-"oikeasti-uudenlaista-loistavaa-"Asuntomessuideat saivat suuren suosion - "Oikeasti uudenlaista, loistavaa!"Tutustu suunnitelmiin ja kommentoi, pääset mukaan muokkaamaan kotikaupunkiasi.28.2.2020 13:55:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Keskusta aiheita/Kesä/arkkitehdit ja kirsi.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">


Päivitetty 03.07.2020 klo 16:42