Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa kaupungin kehittäminen sekä luoda perusteet hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Kuntien vastuulla on sekä yleis- että asemakaavojen laatiminen.


Keravan kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadintaa ohjaa kaupunkikehitysjaosto, jossa esittelijänä on kaupunginjohtaja. Yleiskaavat ja vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Muut asemakaavat hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavat valmistellaan kaupunkikehityspalveluissa.


Laadinnassa olevia kaavahankkeita voi seurata joko kaupungin verkkosivuilta tai Keravan karttapalvelun kautta. Molemmista paikoista löytyvät kaavahankkeiden aluerajaukset  sekä tietoa kaavahankkeista. Kaavoitukseen on mahdollista vaikuttaa ja osallistua, kun kaavahankkeet ovat nähtävillä. Nähtävillä kaavahankkeet ovat luonnos- ja ehdotusvaiheessa tai silloin, kun kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä. 


Kaavahankkeiden lisäksi kannattaa tutustua myös aluekehityskuviin


Kaupungin tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus, jossa esitellään kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksen avulla kerrotaan keravalaisille maankäyttöä koskevista suunnitelmista.


Ota yhteyttä

Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7 (PL 123, 04201 Kerava)
kaupunkisuunnittelu@kerava.fi


Neuvonta ja tiedustelut:
maankäyttösihteeri Heli Lehto
puh. 040 318 2389
heli.lehto@kerava.fi

Kaavoitussihteeri Marju Miettinen
puh. 040 318 2463
marju.miettinen@kerava.fi


Ota yhteyttä kaavojen valmistelijoihin.
Tutustu kaavoituksen taksoihin.


 

 

Keravan kouluja ja päiväkoteja uudistetaanhttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/keravan-kouluja-ja-päiväkoteja-uudistetaanKeravan kouluja ja päiväkoteja uudistetaanVarsinaiset päätökset palveluverkkotoimikunnan linjausten pohjalta tehdään eri lautakunnissa ja lopulta kaupunginhallituksessa. 1.10.2019 13:15:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/IMG_0124.JPG?RenditionID=6" style="BORDER: 0px solid; ">
Ketjutie 5:den asemakaavamuutos etenee: Cityvaraston harrastus- ja yritystiloja ei pureta tai toimintaa lakkauteta lähivuosinahttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/ketjutie-5-den-asemakaavamuutos-eteneeKetjutie 5:den asemakaavamuutos etenee: Cityvaraston harrastus- ja yritystiloja ei pureta tai toimintaa lakkauteta lähivuosina​Ahjossa Ketjutie 5:ssä sijaitsevalla teollisuusalueella on käynnissä asemakaavamuutos, jonka tarkoituksena on muuttaa teollisuus- ja varastorakennuksen sisältävä korttelialue vaiheittain asuinkäyttöön. Alueella tapahtuvista muutossuunnitelmista huolimatta alueella sijaitsevassa Cityvarastossa olevat harrastus- ja yritystilat säilyvät.26.9.2019 12:10:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Ketjutie 5.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Koti Keravalta: kaupunki myy tai vuokraa 23 pientalotonttia Kaskelastahttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/kaupunki-myy-tai-vuokraa-23-pientalotonttia-kaskelastaKoti Keravalta: kaupunki myy tai vuokraa 23 pientalotonttia Kaskelasta​Kaupunki myy tai vuokraa Kaskelan uudelta asuinalueelta yhteensä 23 pientalotonttia, joille pääsee rakentamaan keväällä 2020. Mikäli tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja arvotaan, ja tonttihaussa etusijalla muihin hakijoiden nähden ovat ne hakijat, joille kaupunki ei ole vuoden 2013 jälkeen luovuttanut tonttia. Tonttien hakuaika päättyy 10.11.2019.24.9.2019 7:30:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Tonttimyynti.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">


Päivitetty 16.09.2019 klo 17:01