Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa kaupungin kehittäminen sekä luoda perusteet hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Kuntien vastuulla on sekä yleis- että asemakaavojen laatiminen.


Keravan kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadintaa ohjaa kaupunkikehitysjaosto, jossa esittelijänä on kaupunkisuunnittelujohtaja. Yleiskaavat ja vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Muut asemakaavat hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavat valmistellaan kaupunkikehityspalveluissa.


Laadinnassa olevia kaavahankkeita voi seurata joko kaupungin verkkosivuilta tai Keravan karttapalvelun kautta. Molemmista paikoista löytyvät kaavahankkeiden aluerajaukset sekä tietoa kaavahankkeista. Kaavoitukseen on mahdollista vaikuttaa ja osallistua, kun kaavahankkeet ovat nähtävillä. Kaavahankkeet ovat nähtävillä luonnos- ja ehdotusvaiheessa tai silloin, kun kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä. 


Kaavahankkeiden lisäksi kannattaa tutustua myös aluekehityskuviin


Kaupungin tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus, jossa esitellään kaupungissa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavahankkeet. Kaavoituskatsauksen avulla kerrotaan keravalaisille maankäyttöä koskevista suunnitelmista.


Ota yhteyttä
Kaupunkikehityspalvelut
Kultasepänkatu 7 (PL 123, 04201 Kerava)
kaupunkisuunnittelu@kerava.fi


Neuvonta ja tiedustelut:
maankäyttösihteeri Heli Lehto
puh. 040 318 2389
heli.lehto@kerava.fi


Kaavoitussihteeri Marju Miettinen
puh. 040 318 2463
marju.miettinen@kerava.fi


Ota yhteyttä kaavojen valmistelijoihin.
Tutustu kaavoituksen taksoihin.

 

 

Kaskelaan uusia mahdollisuuksia yrityksille ja parannuksia kevyen liikenteen verkostoon: Koivulan työpaikka-alueen rakennustyöt alkavat http://www.kerava.fi/ajankohtaista/kaskelaan-uusia-mahdollisuuksia-yrityksille-ja-parannuksia-kevyen-liikenteen-verkostoonKaskelaan uusia mahdollisuuksia yrityksille ja parannuksia kevyen liikenteen verkostoon: Koivulan työpaikka-alueen rakennustyöt alkavat ​Kaupunki parantaa työpaikkaomavaraisuutta sekä kehittää Kaskelan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä rakentamalla yritysalueen katuineen Koivulaan. Koivulan työpaikka-alueen rakentaminen aloitetaan viikolla 39 kaatamalla puita kunnallistekniikalle ja yritystonteille varatuilta alueilta. Metsätyöt valmistuvat lokakuun aikana. Metsätöiden jälkeen työt alueella jatkuvat louhinnalla ja muilla esirakentamistöillä ennen tulevien katujen rakentamista ja viimeistelyä.18.9.2020 8:15:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Tietyö.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Kaupunki myy tai vuokraa 17 pientalotonttia Kaskelastahttp://www.kerava.fi/ajankohtaista/kaupunki-myy-tai-vuokraa-17-pientalotonttia-kaskelastaKaupunki myy tai vuokraa 17 pientalotonttia Kaskelasta​Kaupunki myy tai vuokraa Kaskelan uudelta asuinalueelta yhteensä 17 pientalotonttia. Mikäli tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja arvotaan, ja tonttihaussa etusijalla muihin hakijoiden nähden ovat ne hakijat, joille kaupunki ei ole vuoden 2014 jälkeen luovuttanut tonttia. Tonttien hakuaika päättyy 7.10.2020.8.9.2020 12:05:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Tonttimyynti.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">
Saviolle suunnitellaan palvelutaloa http://www.kerava.fi/ajankohtaista/saviolle-suunnitellaan-palvelutaloaSaviolle suunnitellaan palvelutaloa ​Kaupunki suunnittelee Saviolle Marttilan päiväkodin tontille tehostettuun ympärivuorokautiseen asumiseen tarkoitettua palvelutaloa. Ehdotusvaiheeseen edenneen kaavahankkeen avulla kaupunki haluaa vastata kasvavaan ikäihmisten palveluasumisen paikkojen kysyntään ja tarpeeseen.3.9.2020 7:30:00<img alt="" src="/PublishingImages/Kuvapankki/Kaupunkitekniikka/Marttilan palvelutalo.jpg?RenditionID=6" width="717" style="BORDER: 0px solid; ">


Päivitetty 07.07.2020 klo 22:28