Kaavoituskatsaus 2024 on julkaistu – lue lisää ajankohtaisista kaavahankkeista

Kerran vuodessa laadittavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan Keravan kaupunkisuunnittelun ajankohtaisista hankkeista. Tänä vuonna on käynnissä useita mielenkiintoisia asemakaavahankkeita.

Maankäytön suunnittelu on kaupungin kehittämisen ja toimivan kaupunkirakenteen perusta. Kerava on maltillisesti kasvava kaupunki. Rakennamme elinvoimaista, vehreää ja toimivaa elinympäristöä ja koteja uusille asukkaille.

Olemme koonneet kaavoituskatsaukseen tietoa muun muassa käynnissä olevista kaavahankkeista, osallistavasta kaavoitusprosessista, Uuden ajan rakentamisen festivaalista ja vuoden 2023 rakentamisen määristä. Katsauksesta löydät lisäksi kaupunkikehityspalveluiden henkilöstön ja kaavahankkeiden valmistelijoiden yhteystiedot.

Kiinnostavina asemakaavahankkeina nousevat esiin niin keskustan asemanseudun, Marjomäen alueen, Jaakkolantien kuin entisen nuorisotalo Häkin asemakaavamuutokset.

Keravan asemanseutua kehitetään

Asemanseudun kehittäminen on kestävän ja ilmastoviisaan kaupunkirakenteen kannalta Keravan tärkeimpiä hankkeita. Asemanseudun asemakaavamuutos on ollut valmistelussa jo pitkään. Arkkitehtuurikilpailun jälkeen asemakaavamuutoksen on tarkoitus edetä ehdotusvaiheeseen kevään 2024 aikana.

Keravan asemalle suunnitellaan pysäköintitaloa. Pysäköintitilaa tarvitaan erityisesti niille keravalaisille, jotka jättävät auton päiväksi parkkiin hyödyntääkseen julkista liikennettä esimerkiksi työmatkoihin. Pysäköintitalolle olisi tulossa sekä valtion että ympäröivien kuntien rahoitusta.

Kaavassa osoitetaan myös uutta asuinrakentamista ja liiketiloja asemakeskukseen sopiville palveluille.

Marjomäelle suunnitellaan asumisen lisäksi kauppaa

Keravan kartanon ympäristöön on rakentumassa Kivisillan asuinalue. Marjomäen alue on seuraava kehittyvä asuinalue tästä pohjoiseen.

Marjomäen kaavaan sisältyy asumisen lisäksi liiketilan paikka päivittäistavarakaupalle. Kauppa tulee rakentuessaan palvelemaan myös esimerkiksi uuden Pohjois-Kytömaan asuinaluetta.

Marjomäen asemakaavalla mahdollistetaan monipuolisia asumisen muotoja: omakotitaloja, rivitaloja, kaupunkipientaloja ja kerrostaloja. Asemakaavaan sisältyy myös paljon virkistysalueita.

Jaakkolan vanhan koulun tontille etsitään ratkaisua houkuttelevaan asumiseen

Jaakkolan vanhan, käytöstä poistuneen koulun tontille suunnitellaan asumista. Sijainti hienolla paikalla virkistysalueiden ja palveluiden läheisyydessä antaa hyvät mahdollisuudet tontin kehittämiseen laadukkaalle asumiselle.

Entisen nuorisotalo Häkin tonttia kehitetään

Entisen nuorisotalo Häkin tontille etsitään asemakaavamuutoksen avulla uutta ratkaisua. Kaavatyössä on tarkoitus etsiä ratkaisua, jolla tontille voisi sijoittaa yksikerroksista rivitaloasumista.

Keravalla on ollut pulaa erityisesti yksikerroksisesta rivitaloasumisesta. Vanhan nuorisotalon muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun toimintaan voidaan tutkia kaavatyön aikana.

Lue lisää kaavoituskatsauksesta: Kaavoituskatsaus 2024 (pdf).

Lisätiedot: kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos, pia.sjoroos@kerava.fi, 040 318 2323.