Viherkaava (oikeusvaikutukseton)

​Kerava haluaa olla monimuotoinen viherkaupunki, jossa jokaisella asukkaalla on enintään 300 metriä viheralueelle. Tavoitetta toteutetaan viherkaavan avulla, joka ohjaa täydennysrakentamista, nostaa luonto-, viher- ja virkistysarvot kaupungin toiminnan keskiöön sekä tarkentaa ja tutkia viheryhteyksien toteutumista. Keravan viherkaava täsmentää Keravan yleiskaavaa. Oikeusvaikutuksettoman viherkaavatyön avulla on tutkittu, yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin, Keravan viherverkoston toteutumista ja toimivuutta.

Viherkaavassa esitellään nykyiset viher- ja puistoalueet sekä niitä yhdistävät ekologiset yhteydet. Näiden säilyttämisen lisäksi esitetään toimenpiteitä vihreän lisäämiseksi rakentamalla uusia puistoja ja lisäämällä katuvihreää, kuten puita ja istutuksia. Viherkaavassa on myös esitetty keskusta-alueelle uutta kolmiportaista katuhierarkiaa, jonka avulla pystytään lisäämään katualueiden viherarvoja ja keskustan vehreyttä. Osana viherkaavaa jokaiselle asuinalueelle on pyritty hahmottamaan lähiliikuntaa tukeva virkistysreitti. Lisäksi on tutkittu seudullisia reittiyhteyksiä ja niiden mahdollisuuksia.

Tutustu Keravan kaupunginvaltuuston hyväksymään viherkaavan kaavaselostukseen sekä kaavakarttoihin ja määräyksiin.

Viherkaavan jatkotyönä käynnistetään viheralueohjelma, joka tarkentaa viherkaavaa. Viheralueohjelmassa määritellään viheralueiden kunnossapito ja hoitoluokat sekä tulevaisuuden viherinvestoinnit. Viheralueiden kokonaisvaltaisella tarkastelulla kaupunki tähtää entistä laadukkaampaan ja suunnitelmallisempaan toimintaan.


Selvitykset

Viherkaavan pohja-aineistona on käytetty laajaa selvitysmateriaaliaineistoa. Viherkaavaan liittyviä selvityksiä:


Ota yhteyttä

Viherkaava:

Emmi Kolis
Yleissuunnittelupäällikkö
0403184348
emmi.kolis@kerava.fi


Viheralueohjelma:
Suunnitteluinsinööri
Ulla Eriksson
puh. 040 318 2758
ulla.eriksson@kerava.fi

Päivitetty 05.09.2022 klo 11:10