HopeahoviPalvelukeskus Hopeahovi tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista keravalaisille ikääntyneille. Hopeahovissa järjestetään myös kotona asumista tukevaa päiväkeskustoimintaa.

Hopeahovi on 63 -paikkainen palveluasumisyksikkö kahdeksassa eri pienkodissa. Yhdessä pienkodissa on 6-10 asukasta.

Toiminta-ajatus

Palveluasuminen perustuu vuokrasuhteeseen. Asukkailla on omat huoneet, jotka he kalustavat kotoa tuomillaan tavaroilla. Vuokran lisäksi asukkaat maksavat ateriat, palvelutalo- ja pyykkimaksun sekä käyttämistään muista palveluista. Lisäksi jokainen asukas ostaa itse lääkkeet, hoitotarvikkeet, kontinenssisuojat ym.


Hopeahovissa toteutetaan moniammatillista tiimityötä. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Lisäksi Hopeahovi toimii sairaanhoidon, perushoidon ja sosiaalialan opiskelijoiden työssäoppimispaikkana. 


Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Suunnitelman pohjalta asukkaalle annetaan tarvittavat hygienia-, hoiva- ja hoito- ym. palvelut.


Asukkaalla on mahdollisuus hakea erilaisia etuuksia mm. eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea.


Palveluasumiseen hakeudutaan palveluohjaajan tai kotihoidonohjaajan kautta. Asukasvalinnat tehdään sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisessa SAS-ryhmässä.


Ruokailu järjestetään viisi kertaa päivässä ja siihen kuuluu aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltatee.


Viikoittainen ruokalista löytyy pienkotien ja Hopeahovin ilmoitustauluilta. Myös talon ulkopuolisilla asiakkailla on mahdollisuus käydä ruokailemassa Hopeahelmessä sovitusti.


Päivätoiminta

Hopeahovin päivätoiminnan tavoitteena on tukea ja edistää kotona asuvien vanhusten ja pitkäaikaissairaiden toimintakykyä sekä omaishoitajien työtä. Päivätoimintaan hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Päivätoiminta on maksullista ja sitä järjestetään maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00. Päivätoimintaan on mahdollisuus osallistua yhtenä päivänä / asiakas / viikko. Asiakkuus perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämiin myöntämisperusteisiin (linkki). Päivätoiminnasta perittävään hintaan sisältyvät kuljetukset (tarvittaessa), aamupala, lounas, päiväkahvi, aktiiviset toimintatuokiot ja sovittaessa myös saunapalvelut. 

Aktiivisiin toimintatuokioihin kuuluu mm. jumppaa/tuolijumppaa, tasa-painorata, hartaushetkiä, kirjastopalvelua kerran kuukaudessa, yhteislaulua, erilaisia juhlia ja tapahtumia ulkona ja sisällä vuoden aikojen mukaan.

Vaatehuolto on mahdollista saada eri sopimuksesta.

 

Päivitetty 02.08.2017 klo 15:14