Hulevedet ja hulevesiviemäriin liittyminen


Ohje hulevesien hallintaan tontilla

Tällä ohjeella pyritään helpottamaan hulevesien hallinnan suunnittelua ja se on tarkoitettu Keravan kaupungin alueelle rakentaville ja rakentamista ohjaaville tahoille. Suunnitelma koskee kaikkia uudis-, täydennysrakentamis- ja saneerauskohteita.


Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet eivät kuulu jätevesiviemäriin, vaan lain mukaan hulevedet täytyy käsitellä omalla kiinteistöllä tai kiinteistön pitää liittyä kaupungin hulevesijärjestelmään. Hulevesijärjestelmä tarkoittaa käytännössä sade- ja sulamisvesien ohjaamista purkuvesistöön ojan kautta tai kiinteistön liittämistä hulevesiviemäriin.

 

Video on tuotettu osana Vippa-hanketta, jonka tavoitteena on vähentää jätevesipäästöjä ympäristöön.

Hulevesiviemäriin liittyminen

1. Hulevesiviemäriin liittyminen alkaa liitoskohtalausunnon tilaamisella. Tilaamista varten tulee täyttää hakemus kiinteistön liittämiseksi Keravan vesihuoltoverkostoon.


2. Hulevesiviemärisuunnitelmat (asemapiirustus, kaivokuvat) toimitetaan pdf-tiedostona osoitteeseen vesihuolto@kerava.fi vesihuollon käsittelyä varten.


3. Suunnitelman avulla liittyjä voi kilpailuttaa yksityisen maarakennusurakoitsijan, joka hankkii tarvittavat luvat ja suorittaa kaivutyöt tontilla ja katualueella. Hulevesiviemäriliitos tilataan hyvissä ajoin vesihuollosta Vesijohto-, jäte- ja hulevesiviemärin liitostyön tilaaminen -lomakkeella. Liitostyön tekee liitoskohtalausunnon mukaiseen hulevesikaivoon Keravan vesihuolto. Kaivannon tulee olla valmis ja työturvallinen sovittuna ajankohtana.


4. Keravan vesihuolto perii liitostyöstä palveluhinnaston mukaisen maksun.


5. Huleveteen liittymisestä peritään lisäliittymismaksu hinnaston mukaisesti niiltä kiinteistöiltä, jotka eivät ole aikaisemmin liittyneet hulevesiverkostoon.


6. Vesihuolto lähettää päivitetyn vesisopimuksen kahtena kappaleena postissa allekirjoitettavaksi liittyjälle. Liittyjä palauttaa molemmat sopimuskappaleet Keravan vesihuollolle. Sopimuksissa tulee olla kaikkien kiinteistön omistajien allekirjoitukset. Keravan vesihuolto allekirjoittaa tämän jälkeen sopimukset ja lähettää liittyjälle oman sopimuskappaleen ja laskun liittymismaksusta.


Liity uuteen hulevesiviemäriin aluesaneerausten yhteydessä

Keravan vesihuolto suosittelee sekaviemäröidyille kiinteistöille liittymistä kaupungin aluesaneerausten yhteydessä kadulle rakennettavaan uuteen hulevesiviemäriin, koska salaoja- ja hulevedet tulee erotella jätevesistä ja johtaa kaupungin hulevesijärjestelmään. Kun kiinteistö luopuu sekaviemäröinnistä ja siirtyy samassa yhteydessä erillisviemäröintiin, hulevesiviemäriin liittymisestä ei peritä liittymis-, liitos- tai maatyömaksuja.


Tonttijohtojen käyttöikä on noin 30–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Tonttijohtojen uusimisessa kiinteistön omistajan kannattaa olla liikkeellä mieluummin liian aikaisin kuin vasta vahingon jo tapahduttua. Tutustu tarkemmin tonttijohtojen ja -viemäreiden saneeraukseen.

Päivitetty 05.10.2022 klo 12:44