Koulutulokkaan kouluun ilmoittaminen 23.1.-11.2.2024

Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2024. Kaikki Keravalla asuvat koulutulokkaat ilmoitetaan kouluun suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen perusopetukseen 23.1.-11.2. välisenä aikana.

Keravalla asuville koulutulokkaille jaetaan lapsen esiopetuspaikassa Tervetuloa kouluun -opas, josta löytyy ohjeet kouluun ilmoittautumisesta ja lisätietoja oppilaaksi ottamisesta. Opas on luettavissa myös verkkosivuilla (pdf). Tiedote kouluun ilmoittautumisesta on lähetetty huoltajille Wilman kautta.

Koulutulokkaiden huoltajille järjestetään kolme tilaisuutta, joissa saa lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta:

 • Koulutulokasinfo maanantaina 22.1.2024 klo 18.00 Teams-tilaisuutena.
 • Kysy koulusta -päivystys 30.1.2024 klo 14.00-18.00 Keravan kirjaston aulassa. Päivystyksessä voi kysyä lisätietoja ilmoittautumiseen tai koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Päivystyksessä saa myös apua sähköiseen koulun ilmoittautumiseen.
 • Musiikkiluokkainfo Teamsissa tiistaina 12.3.2024 klo 18 alkaen. Kutsu ja osallistumislinkki lähetetään esikoululaisten huoltajille Wilman kautta helmikuun lopulla.

Kouluun ilmoittautumisen tärkeät päivämäärät:

 • Ilmoittautuminen suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen eli ensisijainen oppilaaksi ottaminen 23.1.–11.2.2024.
 • Ensisijaiset oppilaaksi ottamispäätökset (kaikille koulutulokkaille) annetaan tiedoksi Wilmassa 19.3.2024.
 • Toissijaisen koulupaikan haku ja musiikin painotettuun opetukseen haku 19.3.–2.4.2024 klo 15 mennessä.
 • Musiikkipainotuksen soveltuvuuskokeet 3.–10.4.2024 Sompion koulussa. Tarvittaessa uusintasoveltuvuuskokeet 11.–18.4.2024.
 • Toissijaiset oppilaaksi ottamispäätökset ja musiikkiluokkapäätökset annetaan tiedoksi Wilmassa 7.5.2024 mennessä.
 • Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen 24.4.–12.5.2024.
 • Koululaisten iltapäivätoiminnan päätösten tiedoksianto Wilmassa tai postitse 17.5.2024.
 • Koulutulokkaiden kouluun tutustuminen 22.5.2024 klo 9.00–11.00.

Lisätietoa oppilaaksi oton perusteista.

Perusopetuksen lomakkeet kaupungin verkkosivuilla.