Koulutulokkaiden koulupaikkapäätökset

Koulutulokkaiden koulupaikkapäätökset annetaan tiedoksi 28.4.2023.

Kaikkien syksyllä 2023 koulunsa aloittavien ensimmäisen luokan oppilaiden koulupaikkapäätökset näkyvät sähköisesti Wilma-järjestelmässä 28.4.2023. Päätös postitetaan kotiin vain, jos huoltaja on valinnut kouluun ilmoittautumislomakkeessa tiedoksiantotavaksi postituksen. Postituspäivä on 28.4.2023.

Koulutulokkaan Wilma-tunnukset alkavat toimia tiedoksiantopäivänä.

Päätökset löytyvät Wilmasta huoltajan etusivulta, kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”. Päätökset eivät näy Wilma-sovelluksella, vaan vain kirjautumalla Wilmaan selaimen kautta https://kerava.inschool.fi/.

Päätös näkyy Wilmassa seuraavasti:

  1. Valitse lapsesi nimi, jonka jälkeen lukee koulun nimi.
  2. Valitse huoltajan etusivunäkymästä ”Hakemukset ja päätökset” -kohta ja ”Päätös oppilaaksiotosta perusopetukseen ja oppilaan lähikoulun osoittamisesta”.

Päätökset on valmisteltu Keravan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan oppilaaksi ottamisen perusteiden mukaan: https://kerava.fi/palvelut/kasvatusopetus-ja-koulutus/perusopetus/peruskouluun-ilmoittautuminen/oppilaaksi-ottaminen

Päätös musiikin painotettuun opetukseen ottamisesta

Musiikin painotuksen soveltuvuuskokeeseen osallistuneet oppilaat saavat 28.4. ensisijaisen koulupaikkapäätöksen oppilaaksiotosta. Sen lisäksi heille lähetetään tieto soveltuvuuskokeen pistemäärästä ja siitä, hyväksytäänkö oppilas musiikin painotettuun opetukseen vai ei. Tiedon saatuaan huoltajalla on viikko aikaa vahvistaa paikan vastaanottaminen.

Paikan vastaanottaneille tehdään myönteinen päätös musiikin painotettuun opetukseen ottamisesta. Toissijaiset oppilaaksi ottamispäätökset, mukaan lukien päätökset musiikin painotettuun opetukseen ottamisesta, annetaan tiedoksi 17.5.2023. Toissijainen päätös kumoaa aiemmin tehdyn ensisijaisen oppilaaksi ottamispäätöksen.

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala