Kurkelan koulussa panostetaan yhteisölliseen hyvinvointityöhön

Kurkelan yhtenäiskoulussa on kuluvan lukuvuoden ajan pohdittu hyvinvoinnin teemoja koko kouluyhteisön voimin.

Kurkelan koulussa vietettiin 14.2.2023 tiistai-iltapäivä hyvinvointiteemaisen suunnittelu- ja koulutuspäivän (veso) merkeissä. Paneelikeskustelussa olivat kasvatusalan konkarit jakamassa työvuosien kartuttamia näkökulmia ja kokemuksia opetusalalla toimimiseen hyvinvointia ja jaksamista tukevalla tavalla. Veson teema on osa Kurkelan koulussa keväällä 2022 käynnistettyä Hyvinvoinnin vuosikelloa. Konkareiksi paneeliin kutsuttiin koulun omasta henkilökunnasta vähintään 20 vuotta alalla työskennelleitä ammattilaisia sekä perusopetusjohtaja Terhi Nissinen.

Koronavuosien jälkeen kouluyhteisössä koettiin tarvetta pysähtyä pohtimaan hyvinvointia edistäviä teemoja. Niin oppilaiden kuin koko työyhteisön toiveesta kaivattiin lisää yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointia tukevia käytäntöjä. Kurkelan koulun kuraattori Merja Kuusimaa ja apulaisrehtori Elina Aaltonen laativat koululle Hyvinvoinnin vuosikellon, jonka tavoitteena on luoda sosiaalisen vahvistamisen toimintamalli yhteisölliseen hyvinvointityöhön perusopetuksessa. Mallina käytettiin Rovaniemellä vuosina 2015-2018 yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa laadittua Hyvinvoinnin vuosikelloa.

Kurkelan koulun Hyvinvoinnin vuosikellon teemat:

  • Elo-syyskuu: Ryhmäytyminen, kaveri- ja työkaveritaidot sekä turvallinen työ- ja luokkayhteisö
  • Loka-joulukuu: Itsetuntemus ja tunteet työssä
  • Tammi-maaliskuu: Hyvinvointi ja arjen selviytymistaidot
  • Huhti-toukokuu: Katse tulevaisuuteen

Kurkelan yhtenäiskoulussa on kuluvan lukuvuoden ajan pohdittu hyvinvoinnin teemoja koko kouluyhteisön voimin. Hyvinvoinnin vuosikello sovitettiin aikataulullisesti yhteen koulussa lukuvuonna 2021-2022 aloitetun jaksojärjestelmän neljään jaksoon.

Oppilaiden kanssa Hyvinvoinnin vuosikellon mukaisia teemoja on käsitelty kerran kuukaudessa järjestettävillä oppitunneilla sekä koulun yhteisöllisen oppilashuollon tapaamisissa. Oppilaat ovat erilaisten tehtävien myötä pohtineet muun muassa turvallisen luokkayhteisön elementtejä ja omaa rooliaan siinä, kaveritaitoja, tunteita, itsetuntemusta sekä tulevaisuuden unelmia.

Samojen teemojen puitteissa myös koulun henkilökunta on yhteissuunnitteluajalla sekä suunnittelu- ja koulutuspäivillä käsitellyt muun muassa työkaveritaitoja, työyhteisön ryhmäytymistä, pedagogista turvallisuutta, kasvattajan ammattiroolissa toimimista sekä arjen työssä jaksamista ja hyvinvointia. Lisäksi hyvinvointikellon puitteissa on järjestetty erilaisia harrastepajoja ja teemapäiviä henkilöstön sekä oppilaiden kesken.

Talviloman jälkeen Kurkelan koulun Hyvinvoinnin vuosikellon teemana jatketaan Katse tulevaisuuteen -aihealuetta, kun koulun yläkoululaisille ja henkilökunnalle saapuu luennoimaan tulevaisuustutkija Otto Tähkäpää.