Oppilaita istumassa pöydän ääressä tekemässä tehtäviä yhdessä.

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskeluun ilmoittautuminen avoinna Wilmassa 22.3.-5.4.

Valinnaisen A2-kielen opiskelu alkaa 4. luokalla ja jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Keravalla A2-kielinä voi opiskella saksaa, ranskaa ja venäjää.

Oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa A2-kielessä sama kielitaidon taso kuin A1-kielessä 9.luokan päätteeksi. A2-kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa, opetussuunnitelman tuntijaon mukaisesti. A2-kieltä opiskellaan vuosiluokilla 7–9 joko ylimääräisinä tunteina tai painotuspolkuun sisältyvänä. A2-kielen valintapäätös on oppilasta sitova.

A2-kielen opetuksen järjestäminen

Vapaaehtoisen A2-kielen opetus järjestetään kaupunkitasoisina ryhminä. Opetus järjestetään pääsääntöisesti aamuisin. Opetuspaikat pyritään sijoittamaan kouluihin, joihin on mahdollisimman helppo kulkea muista kouluista. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskeluun ei myönnetä koulukuljetusta.

Ilmoittautuminen

A2- kielen opetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilmassa. Ilmoittautua voi myös Keravan kaupungin kotisivuilta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella. Siirry kasvatuksen ja opetuksen sähköiseen asiointiin ja lomakkeisiin.

A2-kielen opetusryhmä ja opetuspaikka näkyvät elokuussa lukuvuoden alkaessa oppilaan lukujärjestyksessä Wilmassa. Kieliryhmän opetus käynnistyy, mikäli opintonsa aloittavia oppilaita on syyslukukauden alkaessa riittävästi.

Lue lisää A2-kielten opetuksesta Kielistä kiinni Keravalla -esitteestä (pdf).

Lisätietoja A2-opetukseen ilmoittautumisesta antaa kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija Kati Airisniemi, kati.airisniemi@kerava.fi

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala