Saviolle rakentumassa esteetön ja yhteisöllinen puisto ikäihmisille ja alueen asukkaille

Kaupunki on aloittanut alueen lähiasukkaita ja erityisesti ikäihmisiä palvelevan Marttilanpuiston rakentamisen Saviolle Marttilan hoivakodin viereen. Marttilanpuiston rakennustyöt valmistuvat loppukesällä.

Kaupunki on aloittanut Marttilanpolun ja Lehmuspolun varrella sijaitsevan Marttilanpuiston rakentamisen. Tavoitteena on rakentaa puistosta kaikille asukkaille mieleinen, mutta erityisesti ikääntyvälle väestölle sopiva, esteetön, yhteisöllinen ja esteettinen korttelipuutarha, joka välineistön sijaan profiloituu rauhoittumiseen ja kiireettömään kohtaamiseen sekä luo aistikokemuksia ja muistijälkiä.

Marttilanpuisto jakautuu Marttilan hoivakodin läheisyydessä sijaitsevaan rakennetumpaan läntiseen osaan sekä metsäisenä ja vähemmän rakennettuna alueena pysyvään itäiseen osaan. Puiston rakennetulla alueella olevan tammen ympärille on tulossa niitty, jonka poikki kulkee polku. Puiston oleskeluun tarkoitetulle alueelle tulee runsaasti penkkejä sekä pöytä shakkipeleineen. Aluetta ympäröimään istutetaan värikäs kasvillisuus.

Ikäihmisille puistoon rakennetaan tuntorata, jossa voi kävellä paljain jaloin eri materiaaleja pitkin. Tuntoradan lisäksi Marttilanpuistoon tulee aktivointitauluja, joiden avulla voi helposti itsenäisesti jumpata sekä venytellä luonnosta nauttien. Puiston pienen metsikön polkuverkostoa parannetaan, jotta kulku metsikössä helpottuu. Metsäalueen raiteista tehdään osaksi esteettömiä, jolloin ne mahdollistavat runsaine penkkeineen esteettömän kulun puiston näissä osissa. Lisäksi alueen valaistusta lisätään.

Marttilanpuisto rakennustyöt alkoivat toukokuussa ja puiston rakentaminen valmistuu loppukesällä. Uutta kasvillisuutta puistoon istutetaan vasta loppukesällä kasvien menestymisen varmistamiseksi. Puistoa on suunniteltu yhdessä asukkaiden kanssa ja toteutuksessa on otettu huomioon asukkaiden ideoita ja toiveita. Aikaisemmin hyväksyttyä puistosuunnitelmaa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan, mutta kustannussyistä joitakin suunnitelman osia on jouduttu pelkistämään tai jättämään pois.