Heikkilän päiväkodin ja neuvolan kuntotutkimukset valmistuneet: rakennuksen paikalliset ja yksittäiset kosteusvauriot korjataan

Heikkilän neuvolan ja päiväkodin tiloissa tehtiin koko kiinteistön kattavat kuntotutkimukset neuvolassa koettujen sisäilmaongelmien takia. Kuntotutkimuksissa löydettiin yksittäisiä ja paikallisia kosteusvaurioita, jotka korjataan.

Heikkilän neuvolan ja päiväkodin tiloissa tehtiin koko kiinteistön kattavat kuntotutkimukset neuvolassa koettujen sisäilmaongelmien takia. Kuntotutkimuksissa löydettiin yksittäisiä ja paikallisia kosteusvaurioita, jotka korjataan. Lisäksi rakennuksen vanhan osan alapohjan tuulettuvuutta parannetaan ja laajennusosan ulkoseinärakenteita tiivistetään.

“Mikäli rakennus otetaan peruskorjausohjelmaan, uusitaan rakennuksen ilmanvaihto-, lämmitys- ja sähköjärjestelmät sekä vesikatto- ja yläpohjarakenteet. Lisäksi uusitaan ja korjataan ulkoseinärakenteet tarvittavilta osin”, kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell

Tällä hetkellä Heikkilän päiväkodin tiloja on rakennuksen vanhassa osassa ja laajennusosan yläkerrassa, joissa päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti. Rakennuksen laajennusosan pohjakerroksessa sijainnut neuvola on muuttanut Sampolan palvelukeskukseen syyskuussa 2019 kaupungin siirtäessä kaikki neuvolapalvelut yhteen osoitteeseen asiakaspalvelun parantamiseksi eikä muutto liity sisäilmaan.

Tutkimuksissa havaitut paikalliset ja yksittäiset kosteusvauriot korjataan

Koko kiinteistön pintakosteuskartoituksessa todettiin lievästi kohonneita tai kohonneita kosteuslukuarvoja märkätilojen, wc-tilojen, siivouskomeroiden ja sähkökaapin lattioissa. Lievästi kohonneita tai kohonneita kosteuslukuarvoja todettiin myös päiväkodin yhden lepotilan seinien yläosissa, neuvolan tiloista päiväkotiin johtavan portaikon maanvaraisessa seinässä ja lattiassa sekä neuvolan odotushuoneen ikkunan edessä lattiassa ja kattorakenteessa. Kattorakenteen kosteus johtuu todennäköisesti yläpuolisen lavuaarin lievistä putkivuodoista.

Tarkemmissa rakennekosteusmittauksissa todettiin laajennusosan maanvaraisessa betonilaatan alapinnassa maakosteuden nousua rakenteeseen, mutta poikkeavaa kosteutta ei havaittu betonilaatan pintarakenteissa. Laatan alapuolisesta styroksisesta lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei todettu mikrobikasvua.

“Tutkimuksissa havaitut paikalliset ja yksittäiset kosteusvauriot korjataan”, Lignell kertoo. “Päiväkodin laajennusosan vesileikkitilan pesualtaan ja wc-tilan pesualtaan mahdolliset putkivuodot tarkastetaan. Myös salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin toimivuus tarkastetaan ja päiväkodin vanhan osan vesileikkihuoneen muovimatto uusitaan ja tarvittaessa lattiarakenteita kuivataan. Lisäksi parannetaan päiväkodin laajennusosan sähkökaapin ja käytäväalueen lattian kosteuseristystä ja tiiviyttä sekä tiivistetään läpivientejä ja rakenneliittymiä. Päiväkodin laajennusosassa sijaitsevat saunan löylyhuone, pesuhuone ja vesileikkihuone saneerataan, kun ne ovat teknisen käyttöiän loppupuolella. Osana korjaustoimenpiteitä parannetaan myös neuvolasta päiväkotiin johtavan portaikon maanvastaisen seinän kosteuseristystä ja tiiviyttä.”

Vanhan osan alapohjan tuulettuvuutta parannetaan

Vanhan osan alapohjarakenteena on ollut painovoimaisesti tuulettuva alapohja, jonka ryömintätilaa on myöhemmin täytetty soralla. Alapohjatilan tutkimuksissa ei havaittu rakennusjätettä. Alapohjarakenteen eristekerroksesta otetuissa kahdessa materiaalinäytteessä havaittiin toisessa näytteessä heikko viite vauriosta.

Vanhan osan hirsirakenteisten ulkoseinien rakenneavauksista otetuissa materiaalinäytteissä ei todettu viitteitä kosteusvaurioista eikä eristekerroksessa todettu myöskään poikkeavaa kosteutta. Vanhan osan yläpohjatila ja vesikate olivat tyydyttävässä kunnossa. Vähäisiä vuotojälkiä havaittiin savupiipun juuressa. Yläpohjatilan aluslaudoituksesta ja eristevillasta otetuissa näytteissä todettiin vähintään heikko viite kosteusvauriosta.

“Rakennuksen vanhan osan korjaustoimenpiteinä on alapohjarakenteen tuulettuvuuden varmistaminen ja parantaminen. Lisäksi tiivistetään vesikaton ja yläpohjan havaitut vuotokohdat”, Lignell kertoo.

Laajennusosan ulkoseinärakenteita tiivistetään hallitsemattomien ilmavirtausten ehkäisemiseksi

Tutkimuksissa havaittiin laajennusosan maanvaraisten betoniseinien sekä rakennuksen muiden rapattujen tai lautaverhoiltujen tiili-villa-tiili- tai betonirakenteisten ulkoseinien eristekerroksessa mikrobikasvua.

“Laajennusosan ulkoseinärakenteissa on eristekerroksen sisäpuolella betonia, joka on rakenteena tiivis. Näin ollen eristekerrosten epäpuhtauksilla ei ole suoraa sisäilmayhteyttä. Rakenneliittymien ja läpivientien kautta epäpuhtauksia voi päästä sisäilmaan hallitsemattomien ilmavirtausten mukana, joita tutkimuksissa havaittiin”, Lignell selventää. “Hallitsemattomia ilmavirtauksia laajennusosassa ehkäistään tiivistämällä rakenneliittymät ja läpiviennit.”

Laajennusosan matalamman osan, niin sanotun keittiösiiven, yläpohjarakenteen höyrynsulkumuovissa havaittiin asennuspuutteita ja repeämää. Sen sijaan laajennusosan korkean osan yläpohjarakenteissa ei rakenneavauksista otettujen materiaalinäytteiden perusteella havaittu viitteitä vaurioista. Korkean osan kolmannessa kerroksessa sijaitsevan ilmanvaihtokonehuoneen yläpohjatilassa todettiin tuuletusputken tiivistyksessä vesivuoto, joka oli vaurioittanut puisia vesikattorakenteita ja kastellut eristekerrosta.

“Kyseisestä kohdasta otetuissa eristenäytteissä todettiin mikrobikasvua, mistä johtuen tuuletusputken tiivistys korjataan ja vaurioituneet vesikattorakenteet ja eristevillakerros uusitaan”, Lignell kertoo.

Tutkimuksissa havaittiin, että neuvolan käytössä olevien tilojen ikkunoiden vesipellitykset olivat osittain irti mutta ikkunapeltien kaadot olivat riittävät. Vesipellitykset kiinnitetään ja tiivistetään tarvittavilta osin. Rakennuksen pohjoisseinustan julkisivussa havaittiin kosteusvaurioitunut alue, jonka on aiheuttanut todennäköisesti puutteellinen kattovesien ohjaus. Puutteita korjataan kattovesien ohjausjärjestelmää kunnostamalla. Lisäksi ulkoseinien julkisivurappaus uusitaan paikallisesti ja lautaverhoilun rapistunut maalipinta huoltomaalataan. Myös maanpinnan kaatoja muokataan mahdollisuuksien mukaan ja sokkelirakenteita kunnostetaan.

Rakennuksen painesuhteet tavoitetasolla, sisäilmaolosuhteissa ei poikkeavaa

Rakennuksen painesuhteet ulkoilmaan nähden olivat tavoitetasolla. Sisäilmaolosuhteissa ei myöskään ollut poikkeavaa: haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet olivat alle asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen, hiilidioksidipitoisuudet olivat erinomaisella tai hyvällä tasolla, lämpötilat hyvällä tasolla ja sisäilman suhteellinen kosteus vuodenaikaan nähden tavanomaisella tasolla.

“Laajennusosan liikuntasalissa mineraalivillakuitujen pitoisuus oli asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa suurempi”, Lignell kertoo. “Kuidut ovat todennäköisimmin peräisin katon revenneistä akustolevyistä, jotka vaihdetaan. Muissa tutkituissa tiloissa mineraalivillakuitujen pitoisuudet olivat alle toimenpiderajan.”

Rakennuksen ilmanvaihtokoneet alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä ja ilmanvaihtokanavistossa todettiin puhdistus- ja säätötarvetta. Lisäksi keittiön ilmanvaihtokoneessa ja päätelaitteissa oli mineraalivillaa.

“Ilmanvaihtokoneiden puhdistus ja säätö sekä mineraalivillan poisto pyritään tekemään alkuvuodesta 2020”, Lignell kertoo. “Lisäksi ilmanvaihtokoneen käyntiajat on muutettu vastaamaan kiinteistön käyttöä ja yksi aiemmin osin puoliteholla toiminut ilmanvaihtokone toimii nyt täysteholla.”

Tutustu raportteihin: