Kalevan koulun vanhan puolen kuntotutkimukset valmistuneet: puutteet ulkoseinien liitoskohdissa korjataan ja ilmamääriä säädetään

Kalevan koulun vuonna 2007 valmistuneessa vanhaksi puoleksi kutsutussa puurakenteisessa osassa tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kuntotutkimukset tehtiin osassa tiloja koettujen sisäilmaongelmien selvittämiseksi.

​Kalevan koulun vuonna 2007 valmistuneessa vanhaksi puoleksi kutsutussa puurakenteisessa osassa tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kuntotutkimukset tehtiin osassa tiloja koettujen sisäilmaongelmien selvittämiseksi. Kuntotutkimusten kanssa samaan aikaan tehtiin myös kosteuskartoitus koko rakennuksen lattiarakenteisiin. Kuntotutkimuksissa löydettiin korjattavaa ulkoseinien liitoskohdissa ja niiden eristeissä sekä alustatilan ilmavirtauksen suunnassa. Tutkimusten tulosten perusteella rakennuksen painesuhteet olivat tavoitetasolla eikä sisäilmaolosuhteista löydetty poikkeavaa.

Tutkimuksissa havaittiin, että rakennuksen vanhan puolen ulkoseinien puuelementtien liitoskohdat on paikoin puutteellisesti toteutettu ja tiivistetty. Ulkoseinien rakenneavauksissa havaittiin, että liitoskohdissa on käytetty eristeenä mineraalivillaa.

“Rakenneavauskohdasta otetussa mineraalinäytteessä oli viitteitä mikrobivaurioista. Tämä on kuitenkin tavanomaista, silloin kun liitoskohdassa villa on suoraan yhteydessä ulkoilmaan eikä elementin päähän päättyvää höyrysulkumuovia ole limitetty seuraavan elementin höyrysulun kanssa”, kertoo sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. “Liitoskohdat tarkistetaan ja havaitut puutteet korjataan. Esikoulun ryhmätilassa yksi tällainen liitoskohta on jo korjattu.”

Ulkoseinän ja alapohjan rakenneavauskohtien eristevilloista otetuissa näytteissä oli heikko viite mikrobivaurioista.

“On ihan normaalia, että ulkoilman ja alustatilan ilman kanssa tekemisissä oleviin lämmöneristeisiin kertyy maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä”, Lignell kertoo.

Pääosin alustatila oli siisti ja kuiva, mutta sieltä löydettiin jonkin verran orgaanista jätettä. Tutkimuksissa havaittiin myös, että alustatilan kulkuluukut eivät ole tiiviitä. Lisäksi tutkimuksissa havaittiin, että alustatilasta kulkee ilmavirtausta sisätiloihin päin.

“Alustatilojen tulisi olla alipaineiset sisätiloihin nähden, jolloin ilman kulkusuunta olisi oikein päin eli sisätiloista alustatilaan.”, Lignell kertoo. “Sisätilojen olosuhteiden parantamiseksi alustatilan tuulettuvuutta parannetaan, kulkuluukut ja läpiviennit tiivistetään ja orgaaninen jäte poistetaan.”

Rakennuksen yläpohjatiloissa ei havaittu puutteita.

Rakennuksen painesuhteet tavoitetasolla, sisäilmaolosuhteissa ei poikkeavaa

Rakennuksen painesuhteet ulkoilmaan nähden olivat tavoitetasolla eikä sisäilmaolosuhteissa ollut poikkeavaa. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet olivat tavanomaisia ja alle asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen, hiilidioksidipitoisuudet olivat erinomaisella tai hyvällä tasolla, lämpötilat hyvällä tasolla sekä sisäilman suhteellinen kosteus vuodenaikaan nähden tavanomaisella tasolla. Lisäksi mineraalivillakuitujen pitoisuudet olivat alle toimenpiderajan eikä pölynkoostumusnäytteissä todettu poikkeavaa.

Vuoden 2007 rakennusosan ilmanvaihtotutkimuksissa todettiin poistoilmamäärien olevan suunnitteluarvojen tasolla. Sen sijaan tuloilmamäärissä oli vajausta ja ne olivat alle puolet suunnitteluarvoista. Tulosten perusteella ilmamäärät säädetään. Ilmanvaihtotutkimuksissa todettiin rakennuksen vanhan puolen ilmanvaihtokoneen olevan hyväkuntoinen. Tuloilman äänenvaimennuskammion kahdesta äänenvaimentimesta puuttui suojakangas.

Hajuhaittojen vähentämiseksi päiväkodin tiloissa suositellaan voimakashajuisten jumppamattojen säilytyksen siirtämistä varastotiloihin. Lisäksi sosiaalitilojen, varaston ja lämmönjakohuoneen lattiakaivot kuivuvat helposti vähästä käytöstä johtuen.

Tutustu sisäilmatutkimusraporttiin: