Kalevan nuorisotalo Häkin kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Keravan kaupunki aloittaa kevään aikana kuntotutkimukset Kalevan nuorisotalo Häkissä. Tutkimukset antavat puolueetonta tietoa rakennuksen kunnosta ja niitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena rakennuksen tontin käyttötarkoitusta koskevissa asioissa.

Kaupunki oli suunnitellut asemakaavamuutosta, joka olisi mahdollistanut rivitaloasuntojen rakentamisen tontille. Kaupunkilaisista ja päättäjistä osa on kuitenkin ollut Häkin säilyttämisen kannalla.

Eriäviä näkemyksiä on ollut erityisesti rakennuksen kunnosta, minkä vuoksi kaupunki tekee kiinteistöön perusteelliset ulkopuolisen asiantuntijatahon toteuttamat kuntotutkimukset. Kuntotutkimusten tulokset antavat kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi kiinteistön tulevista korjaustarpeista, joiden perusteella kaupunki teettää kustannuslaskelman.

Kaupunki tekee tutkimukset ympäristöministeriön kuntotutkimusoppaan mukaisesti ja ne sisältävät rakenteiden kuntotutkimuksia, kosteusmittauksia, olosuhdeselvityksiä sekä ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksia. Lisäksi kaupunki tekee kiinteistössä lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto-, viemäri-, automaatio- ja sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia.

Kuntotutkimusten tulosten oletetaan valmistuvan kesän 2023 aikana. Kaupunki tiedottaa tutkimustuloksista niiden valmistuttua.

Lisätietoja antaa sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell, puh. 040 318 2871, ulla.lignell@kerava.fi.