Savion koulun kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Savion koulussa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa koulukiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Savion koulussa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa koulukiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Tutkimukset tehdään ympäristöministeriön kuntotutkimusoppaan mukaisesti ja ne sisältävät rakenteiden kuntotutkimuksia, kosteusmittauksia, olosuhdeselvityksiä sekä ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksia. Lisäksi koulussa tehdään lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto-, viemäri-, automaatio- ja sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia.

Koronaepidemian aikana kuntotutkimuksia ei tehdä koulun sisätiloissa niiden ollessa käytössä vaan ainoastaan kiinteistön ulkopuolella. Toiminta koulussa jatkuu normaalisti tutkimusten teon ajan.

Kuntotutkimusten tulosten oletetaan valmistuvan kesällä, mutta koronatilanne voi viivästyttää tutkimusten tekemistä sekä niiden tulosten valmistumista. Tutkimusten tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.