Sompion päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Kaupunki aloittaa Sompion päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

​Kaupunki aloittaa Sompion päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Tutkimukset tehdään ympäristöministeriön kuntotutkimusoppaan mukaisesti ja ne sisältävät rakenteiden kuntotutkimuksia, kosteusmittauksia, olosuhdeselvityksiä sekä ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksia. Lisäksi päiväkodissa tehdään lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto-, viemäri-, automaatio- ja sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia.

Koronaepidemian aikana kuntotutkimuksia ei tehdä päiväkodin sisätiloissa niiden ollessa käytössä vaan ainoastaan kiinteistön ulkopuolella. Sisätiloissa tutkimuksia tehdään päiväkodin aukioloaikojen jälkeen ja tutkimuksia tehdessä noudatetaan päiväkotien korona-ajan turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Toiminta päiväkodissa jatkuu normaalisti tutkimusten teon ajan.

Kuntotutkimusten tulosten oletetaan valmistuvan vuoden 2020 aikana, mutta koronatilanne voi viivästyttää tutkimusten tekemistä sekä niiden tulosten valmistumista. Tutkimusten tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.