Spielhaus päiväkodin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Kaupunki aloittaa Spielhaus päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Kaupunki aloittaa Spielhaus päiväkodissa kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Tutkimukset tehdään ympäristöministeriön kuntotutkimusoppaan mukaisesti ja ne sisältävät rakenteiden kuntotutkimuksia, kosteusmittauksia, olosuhdeselvityksiä sekä ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksia. Lisäksi päiväkodissa tehdään lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto-, viemäri-, automaatio- ja sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia.

Koronaepidemian aikana kuntotutkimuksia ei tehdä päiväkodin sisätiloissa niiden ollessa käytössä vaan ainoastaan kiinteistön ulkopuolella. Sisätiloissa tutkimukset aloitetaan heinäkuussa päiväkodin ollessa kiinni ja sisätilojen tutkimukset pyritään saamaan valmiiksi ennen päiväkodin aukeamista. Toiminta päiväkodissa jatkuu normaalisti tutkimusten teon ajan.

Kuntotutkimusten tulosten oletetaan valmistuvan syksyllä, mutta koronatilanne voi viivästyttää tutkimusten tekemistä sekä niiden tulosten valmistumista. Tutkimusten tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.