Vuoden 2020 radonmittausten tulokset valmistuneet: radonkorjaus tehdään yhdessä kiinteistössä

Kaupunki teki kevään aikana radonmittauksia uusissa ja peruskorjatuissa kaupungin omistamissa kiinteistöissä, kaupungin omistamissa asuntokohteissa sekä muissa kiinteistöissä, joissa työskentelee kaupungin henkilöstöä.

​Keravan kaupunki teki kevään aikana radonmittauksia uusissa ja peruskorjatuissa kaupungin omistamissa kiinteistöissä, kaupungin omistamissa asuntokohteissa sekä muissa kiinteistöissä, joissa työskentelee kaupungin henkilöstöä. Säteilyturvakeskuksen (STUK) analysoimien tulosten perusteella yhdessä yksityiskäytössä olevassa asuinkiinteistössä on tarvetta tehdä radonkorjaus. Muissa kaupungin kiinteistöissä ei tulosten perusteella ole tarvetta jatkotoimenpiteille.

Yksityiskäytössä olevan kiinteistön yhdessä mittauspisteessä ylittyi radonpitoisuuden vuosikeskiarvon viitearvo 300 Bq/m3. Kohteeseen tehdään kesän 2020 aikana toimenpiteitä radonpitoisuuden pienentämiseksi ja pitoisuustaso mitataan uudestaan STUKin ohjeistusten mukaisesti syksyllä.

Vuoden 2020 mittaukset jatkavat vuonna 2019 aloitettua uuden säteilylain mukaista mittauskäytäntöä. Mittauksia tehtiin 16 kohteessa, joissa mittauspisteitä eli mittauspurkkeja oli yhteensä 50 kappaletta.

Vuoden 2018 lopussa uudistetun säteilylain muutosten myötä Kerava kuuluu kuntiin, joissa radonmittauksen tekeminen työpaikoilla on pakollista. Jatkossakin radonmittauksia tehdään uusissa kiinteistöissä käyttöönoton jälkeen tai vanhemmissa kiinteistöissä mittavien peruskorjaustoimien jälkeen STUKin ohjeistusten mukaan syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.