Keravan kaupunki käynnistää laajennetun sisäisen tarkastuksen hankinnoistaan toiminnan kehittämiseksi

Keravan kaupungin tekemät hankinnat ovat olleet esillä mediassa viime viikkojen aikana. Kaupunki on päättänyt toteuttaa sisäisen tarkastuksen keppijumppaan liittyvistä hankinnoista jo aiemmin. Tarkastusta on päätetty laajentaa koskemaan myös kaupungin muita hankintaprosesseja toiminnan kehittämiseksi. Tarkastuksen toteuttaa ulkopuolinen taho.

Keravan kaupunki korostaa sitoutuvansa avoimuuteen ja vastuulliseen toimintaan kaikessa toiminnassaan. Hankintaprosesseihin liittyvän sisäisen tarkastuksen päätavoitteena on varmistaa, että kaupungin tekemät hankinnat toteutetaan asianmukaisesti ja noudattamalla kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä.

Laajennetun sisäisen tarkastuksen arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2024. Kaupunki sitoutuu tiedottamaan avoimesti tarkastuksen tuloksista sen valmistuttua.

Lisätietoja

  • Kaupunginkamreeri Teppo Verronen, teppo.verronen@kerava.fi, 040 318 2322