Kokoustilanne

Esitys Keravan ja Sipoon työllisyysalueesta hyväksyttiin molempien kuntien valtuustoissa

Kerava ja Sipoo aikovat muodostaa yhteisen työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestämiseksi. Keravan kaupunginvaltuusto ja Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyivät esityksen Keravan ja Sipoon yhteisestä työllisyysalueesta eilen 30.10.2023.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Sen myötä kunnat saavat tehtävikseen laajan kirjon uusia palveluja, maksatustehtäviä ja vastuita. Myös näitä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin 1.1.2025.

Tulevilta työllisyysalueilta edellytetään muun muassa 20 000 henkilön työvoimapohjaa. Kerava ja Sipoo ovat kasvavia kuntia ja niiden yhteinen työvoimapohja 30 566 henkilöä (vuonna 2021) täyttää hallituksen esityksessä mainitun 20 000 henkilön kriteerin.

Perusteellisen harkinnan ja tiiviin valmistelun jälkeen Kerava ja Sipoo ovat päättäneet jättää ilmoituksen yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta. Työllisyysalueista päättää valtioneuvosto viimeistään helmikuun 2024 loppuun mennessä.

Esitettävän työllisyysalueen vastuukuntana toimii Keravan kaupunki. Molempien kuntien palvelutarpeita huomioiva järjestämissuunnitelma lähtee siitä ajatuksesta, että asukkaille turvataan TE-palvelut lähipalveluina ja työllisyysalue on kaksikielinen.

”Tämä on merkittävä askel Keravan ja Sipoon yhteistyön syventämisessä ja mahdollistaa meille entistäkin parempien työvoimapalveluiden tuottamisen kuntien asukkaille. Yhdessä meillä on erinomaiset edellytykset rakentaa yhteistyötä myös muiden työllisyys- ja hyvinvointialueiden toimijoiden kanssa”, sanoo Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu.

”Sipoo ja Kerava ovat molemmat voimakkaasti kehittyviä ja kasvavia kuntia ja tämä yhteistyö mahdollistaa myös elinvoimapalveluiden yhteistyön kehittämisen. Kuntien erilaisuus on voimavara, jonka viisas hyödyntäminen palvelee molempia kuntia”, sanoo Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas.

Lisätiedot medialle

Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, Keravan kaupunki, puh. 040 318 2888, kirsi.rontu@kerava.fi
Kunnanjohtaja Mikael Grannas, Sipoon kunta, puh. 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi