Keravan ja Sipoon työllisyysalueen valmistelun tueksi ohjausryhmä

Kerava ja Sipoo muodostavat yhteisen työllisyysalueen 1.1.2025 alkaen, kun julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen siirtyy valtiolta kunnille. Valtioneuvosto päätti työllisyysalueista aiemmin ja vahvisti, että Keravan ja Sipoon työllisyysalue muodostetaan kuntien ilmoituksen mukaisesti.

Kerava ja Sipoo tekevät parhaillaan yhdessä tiivistä valmistelutyötä järjestämissuunnitelman toimeenpanon osalta.

Työllisyysalueen vastuukuntana toimii Kerava, joka vastaa palveluiden ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Työllisyysalueen lakisääteisten TE-palveluiden järjestämisestä vastaa kuntien yhteisenä toimielimenä Keravan kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto. Sipoon kunta osallistuu työllisyysalueen palveluja koskevaan päätöksentekoon tässä toimielimessä.

Työllisyysalueen valmistelu rakentuu yhteistoimintasopimuksen sekä järjestämissuunnitelman perustalle. Molempien kuntien palvelutarpeita huomioiva järjestämissuunnitelma lähtee siitä ajatuksesta, että asukkaille turvataan TE-palvelut lähipalveluina ja työllisyysalue on kaksikielinen.

Ohjausryhmä luotsaa ja linjaa valmistelua

Työllisyysalueen valmistelun tueksi on perustettu Keravan ja Sipoon työllisyysalueen valmistelun ohjausryhmä, joka seuraa ja ohjaa valmistelun etenemistä ja ottaa kantaa sitä koskeviin kysymyksiin sekä linjaa tarvittaessa koko työllisyysaluetta koskevia asioita. Ohjausryhmä toimii määräaikaisena 31.12.2024 saakka tai enintään siihen asti, kun työllisyysalueiden viranomaistoiminta ja -vastuu alkavat.

Ohjausryhmän jäsenet:

Keravan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Pyykkölä
Sipoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist
Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anne Karjalainen
Sipoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ari Oksanen
Keravan henkilöstö- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Tatu Tuomela
Sipoon elinkeino- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Antti Skogster

Ohjausryhmän asiantuntijat:

Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu
Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas
Keravan työllisyysjohtaja Martti Poteri
Sipoon arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja Jukka Pietinen
Keravan kaupunginkamreeri Teppo Verronen

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Markku Pyykkölä, varapuheenjohtajana Kaj Lindqvist ja sihteerinä Teppo Verronen. Ohjausryhmän jäsenten varahenkilöinä toimivat vastaavien toimielinten 1. varapuheenjohtajat.

TE2024-uudistus

Vastuu työnhakijoille ja yrityksille sekä muille työnantajille tarjottavista julkisista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Myös näitä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.