Keravan kaupunginhallitus on vahvistanut YT-neuvottelutuloksen

Uusi Kerava -yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, ja kaupunginhallitus on vahvistanut neuvottelutuloksen kokouksessaan 17.6.2024.

Neuvottelut käytiin hyvässä yhteishengessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Yhteistoimintamenettelyssä on noudatettu lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007 § 4 ja § 7).

YT-neuvottelujen tavoitteena on ollut uuden organisaatiomallin rakentaminen eri toimintojen synergiaetuja yhdistämällä sekä rakenteellisia ratkaisuja etsimällä.

Henkilöstöä ei irtisanota eikä lomauteta

Neuvotteluissa ei ole ilmennyt tarvetta irtisanomisiin tai lomautuksiin. Työnantaja pystyy tarjoamaan uutta työtehtävää kaikille niille työntekijöille ja viranhaltijoille, joiden nykyinen tehtävä mahdollisesti lakkaa YT-menettelyn seurauksena.

Työnantajan velvollisuus tarjota koulutusta on määritelty työllistymisen edistämistä koskevassa suunnitelmassa.

Organisaatiouudistuksessa muutokset kohdentuvat kaikille toimialoille, ja kaikkien toimialojen nimet muuttuvat. Vastuualueiden määrä vähenee nykyisestä 20 vastuualueesta 13 vastuualueeseen.

Organisaatiomuutoksella saattaa olla henkilöstövaikutuksia

Muutosten seurauksena henkilöstöön saattaa kohdistua seuraavia vaikutuksia:

  • Nykyinen tehtävänkuva saattaa muuttua. 
  • Työntekijä tai viranhaltija voidaan siirtää nykyisestä tehtävästä toiseen.
  • Työntekijän tai viranhaltijan työskentelypaikka, työaika ja tehtäväkohtainen palkka voivat muuttua.

Mahdollisista tehtävänkuviin liittyvistä muutoksista keskustellaan henkilökohtaisesti työntekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Muutokset toteutetaan lainsäädännön ja Keravan kaupungin hallintosäännön toimivallan mukaisesti.

Työnantaja voi määrätä viranhaltijoiden tehtävät. Työsuhteessa työskentelevillä muutoksista sovitaan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Pääluottamusmiehet kiittävät hyvässä yhteishengessä käytyjä neuvotteluita

Pääluottamusmiehet henkilöstön edustajina antoivat neuvottelujen päätyttyä lausuntonsa:

“Neuvottelut käytiin yhdessä hyvässä hengessä. Erityisesti Uuden Keravan valmistelun alkuvaiheen valmistelussa henkilöstö koki, etteivät he tulleet riittävästi kuulluiksi ja nähdyiksi. Neuvottelujen edetessä pääluottamusmiehet toivat vahvasti henkilöstöltä saatuja viestejä esille. Työntekijöiden viesti kuultiin ja neuvottelujen lopputulokseen päädyimme yhteisymmärryksessä.”

Tuomo Suihkonen JUKO 
Elisa Koivuluoma JUKO/TS 
Merja Sairanen JHL 
Jonna Vilenius TEHY 
Laura Nyholm Super 
Riitta Oinonen JYTY

Neuvotteluiden puheenjohtajana toiminut va. henkilöstö- ja talousjohtaja Katja Immonen kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita hyvästä yhteistyöstä. Työnantajan edustajat kiittävät myös henkilöstöä aktiivisesta osallistumisesta keskusteluihin toimialoilla ja saaduista palautteista.