Mun tulevaisuus -tapahtuman järjestäjät esittäytyvät

Koko Kerava yhdistää voimansa – Nuoria autetaan työelämään

Yli 400 keravalaiselle nuorelle järjestetään 20. tammikuuta uudenlainen ja vahvasti yhteisöllinen tapahtuma, jossa he pääsevät tutustumaan työelämään, yrittäjyyteen ja jatko-opintomahdollisuuksiin. Mun tulevaisuus -tapahtuma kokoaa Keravalla yhteen 9.-luokkalaiset, yritykset ja muut työnantajat sekä oppilaitokset.

Mun tulevaisuus -tapahtumalla autetaan osaltaan 9.-luokkalaisia ratkaisemaan ennen yhteishakua ammatillinen tulevaisuus; mikä olisi heille sopiva työura sekä jatko-opiskelupaikka. Tapahtumassa peruskoulun päättävät oppilaat pääsevät tutustumaan muun muassa erilaisiin ammatteihin, työelämässä tarvittaviin taitoihin ja yrittäjien uratarinoihin.

Yli 30 keravalaista yritystä ja työnantajaa on tulossa mukaan

Tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 30 keravalaista yritystä ja työnantajaa. Työnäytösten ja kohtaamisten avulla esitellään alueen monipuolisia työllistymismahdollisuuksia. Keudan ja Keravan lukion opiskelijat ovat paikalla yhdessä yrittäjien kanssa kertomassa, mikä opintopolku kullekin uralle johtaa.

Keravan kaupunki on mukana järjestelyissä sekä tarjoaa tietoa kaupungin työpaikoista muun muassa Kesätyö kutsuu -kampanjan kautta aukeavista työpaikoista nuorille kesälle 2023. Nuoria työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa auttava Keravan Ohjaamo esittäytyy myös.

Myös jatko-opinnoista on saatavilla tietoa

Työelämään tutustumisen lisäksi messuilla jaetaan tietoa erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Mukana oppilaistoksista ovat Keuda ja Keravan lukio. Yrittäjyyteen konkreettisia neuvoja jakaa Keuke.

Tulossa on aktiivinen ja nuoria osallistava tapahtuma

Mun tulevaisuus -tapahtumaa on ideoitu yhteistyössä Keravan peruskoulujen kanssa. Opinto-ohjaajat ja opettajat ovat olleet alusta alkaen mukana suunnittelemassa tapahtuman sisältöjä, ja siihen liittyviä teemoja on käsitelty oppitunneilla.

Keravanjoen ja Sompion koulujen oppilaat ovat pitkin syksyä tutustuneet esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla Mun tulevaisuus -tapahtuman yrityksiin niiden kotisivujen kautta. Oppilaat ovat laatineet ennakkokysymyksiä yrityksille työtehtävistä ja niihin tarvittavista opinnoista.

Mahdollisuus tutustua puolin ja toisin

Mun tulevaisuus -tilaisuuteen on kutsuttu kaikki keravalaiset 9.-luokkalaiset nuoret. Paikalle odotetaan yli 400 nuorta. Osa oppilaista on 8.-luokkalaisia JOPO-luokilta ja erityisopetuksen luokilta.

Tapahtuman järjestäjät toivovat herättävänsä nuorissa intoa opintoihin. Myös harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja on helpompi hakea ja saada, kun nuorella on tietoa Keravan alueen työpaikoista ja työnantajista. Tilaisuuden toivotaan tukevan uravalinnoissa 9.-luokkalaisten lisäksi niitä keskiasteen opiskelijoita, jotka lähtevät tilaisuuden järjestelyihin ja työnäytöksiin mukaan.

Tilaisuuden järjestävät Keravan Yrittäjät, Keravan kaupunki, Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) ja Keuke (Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy).

Lisätietoja

Keravan Yrittäjät ry
Sähköposti: keravan@yrittajat.fi

Minna Skog
Keravan Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtaja
Keravan yrittäjien yrittäjyyskasvatusryhmän puheenjohtaja
p. 040 582 2835

Annukka Sumkin
Mun tulevaisuus -tapahtuman projektivastaava
Keravan Yrittäjien hallituksen jäsen
p. 040 042 1974