Maahanmuuttajataustaisille

Osa Keravan työllisyyspalveluista on suunnattu maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, kuten esimerkiksi kotoutumisajalla oleville tai kotoutumisajan ylittäneille.

Maahanmuuttajataustaisten työllisyyspalvelujen asiantuntijat auttavat maahanmuuttajia ja vieraskielisiä työllistymään muun muassa kartoittamalla työhakijoiden osaamista ja tukemalla heidän jatkopolkujaan.

Tukea työllistymiseen Keravan osaamiskeskuksesta

Keravan osaamiskeskus tarjoaa tukea osaamisen kartoittamiseen ja sen kehittämiseen, sekä apua itselle sopivan opiskelu- ja työllistymispolun rakentamiseen. Palvelut on tarkoitettu keravalaisille kotoutumisajan ylittäneille, maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille.

Osaamiskeskuksen palvelut kattavat työn- ja koulutushaun tuen sekä mahdollisuuden suomen kielen osaamisen ja digitaitojen parantamiseen. Keskus tekee yhteistyötä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan kanssa, joka on tärkeä kumppani asiakkaiden ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

Jos kuulut Keravan osaamiskeskuksen asiakasryhmään ja olet kiinnostunut osaamiskeskuksen palveluista, ota asia puheeksi työllisyyspalveluissa nimetyn omavalmentajasi kanssa.

Kaupungin muut työllisyyspalvelut myös maahanmuuttajataustaisen hyödynnettävissä

Maahanmuuttajataustaiset työnhakijat voivat hyödyntää heille suunnattujen palvelujen lisäksi myös muita kaupungin työllisyyspalveluja. Esimerkiksi alle 30-vuotiaiden ohjaus- ja neuvontapiste Ohjaamo sekä työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP palvelevat myös maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.