Kaupungin varautuminen ja Ukrainan tilanne teemana kaupunginjohtajan asukasillassa

Kaupungin varautumisesta ja Ukrainan tilanteesta keskusteltiin kaupunginjohtajan asukasillassa 16.5. Tilaisuutta seuraavia kuntalaisia kiinnosti erityisesti väestön suojaaminen sekä kaupungin tarjoama keskusteluapu.

Keravalaiset saapuivat keskustelemaan kaupungin yleisestä varautumisesta ja Ukrainan tilanteesta kaupunginjohtajan asukasiltaan Keravan lukiolle maanantai-iltana 16.5. Paikalla oli useita aiheesta kiinnostuneita kuntalaisia ja moni seurasi tilaisuutta myös verkossa.

Tilaisuudessa puhumassa olivat kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun lisäksi kaupungin varautumisen eri osa-alueista vastaavia henkilöitä eri toimialoilta. Paikalle oli kutsuttu myös pelastuslaitoksen, seurakunnan ja Keravan Energian edustajia kertomaan omasta toiminnastaan.

Ennen tilaisuuden alkamista paikalle saapuneet kuntalaiset saivat nauttia kahvia sekä ukrainalaisten äitien leipomia pullia. Kahvitarjoilun jälkeen siirryttiin lukion auditorioon, jossa kuultiin kaupungin edustajien ja paikalle kutsuttujen vieraiden lyhyet puheenvuorot. Puheenvuorojen jälkeen esiintyjät vastasivat kuntalaisten kysymyksiin.

Keskustelu oli vilkasta ja kuntalaiset esittivät aktiivisesti kysymyksiä koko illan ajan.

Yhteistyö on voimaa

Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu totesi avauspuheenvuorossaan, että illan teemasta huolimatta keravalaisten ei ole syytä pelätä oman turvallisuutensa puolesta:

”Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vaikutukset ovat monisyisiä ja hyvin kansainvälisiä. On aivan varmaa, että teitä kuntalaisia huolettaa tämä tilanne. Suomeen ei kuitenkaan kohdistu tällä hetkellä minkäänlaista suoranaista sotilaallista uhkaa, mutta me täällä kaupungilla seuraamme tilannetta tarkasti ja olemme valmiita reagoimaan.”

Rontu kertoi puheenvuorossaan siitä monialaisesta yhteistyöstä, jota kaupunki tekee varautumiseen liittyen. Hän kiitti erityisesti Keravalla toimivia järjestöjä ja kuntalaisia, jotka ovat osoittaneet pyyteetöntä auttamisen halua ukrainasta paenneita kohtaan.
Yhteistyön merkitys korostui myös muissa illan aikana kuulluissa puheenvuoroissa.

”Keravalla on hyvä tehdä yhteistyötä. Kaupungin, seurakunnan ja järjestöjen välinen yhteistyö on ketterää ja sen avulla saadaan apu perille”, totesi Keravan seurakunnan kirkkoherra Markus Tirranen.

Yhteistyön lisäksi turvallisuuspäällikkö Jussi Komokallio ja muut puhujat painottivat kaupunginjohtajan tapaan sitä, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa eikä keravalaisten tarvitse olla huolissaan.

Väestönsuojat ja tarjolla oleva tuki kiinnostivat

Tilaisuuden ajankohtainen aihe herätti vilkasta keskustelua illan aikana. Kuntalaiset kysyivät erityisesti väestön suojaamisesta ja evakuoinnista, sekä tarjolla olevasta tuesta maailman tilanteesta ahdistuneille kuntalaisille. Illan aikana kuultiin myös kysymyksiä Keravan Energian toiminnasta, joihin vastasi yhtiön edustaja Heikki Hapuli.

Paikan päällä olleet ja verkon kautta tilaisuutta seuranneet kuntalaiset pitivät tilaisuutta hyödyllisenä ja tarpeellisena. Kirsi Rontu puolestaan kiitteli kuntalaisia runsaista kysymyksiä illan aikana.