Kerava varautuu ukrainalaisten vastaanottamiseen

​Moni ukrainalainen on joutunut jättämään kotimaansa Venäjän hyökättyä maahan 24.2.2022. Myös Keravalla varaudutaan sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottamiseen laajamittaisesti monin eri tavoin.

Tähän mennessä 10 miljoonaa ukrainalaista on joutunut jättämään kotinsa ja 3,9 miljoona on joutunut pakenemaan maasta. 30.3.2022 mennessä Suomessa on vireytetty 14 300 ukrainalaisten turvapaikka- ja tilapäisen suojelun hakemusta. Hakijoista 42 % on alaikäisiä ja aikuisista 85 % on naisia. Sisäministeriön arvion mukaan Suomeen saattaa tulla 40 000–80 000 ukrainalaista pakolaista.

Keravan kaupunki seuraa Ukrainan tapahtumia edelleen tiiviisti. Kaupungin valmiusjohtoryhmä kokoontuu viikoittain arvioimaan tilanteen vaikutuksia Keravalla. Lisäksi Keravan kaupunki suunnittelee ja koordinoi sosiaalisen tuen järjestämistä yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kerava valmistautuu pakolaisten vastaanottamiseen

Keravan kaupunki on ilmoittanut maahanmuuttovirastolle ottavansa vastaan 200 ukrainalaista pakolaista, jotka sijoitetaan Nikkarinkruunun asuntoihin. Muiden Nikkarinkruunulta asuntoa hakeneiden osalta käsittely ja asuntojen tarjoaminen hakemusten mukaisesti jatkuu ennallaan.

Tällä hetkellä kaupunki kartoittaa ja valmistelee pakolaisten vastaanottamiseen liittyviä tarvittavia toimenpiteitä, kuten materiaalista valmiutta ja tarvittavaa henkilöresursointia. Toimenpiteet käynnistetään laajemmin, kun maahanmuuttovirasto antaa kunnalle toimeksiannon laajemman pakolaisryhmän vastaanottamisesta. Vastaanottokeskuksiin rekisteröityvät pakolaiset saavat tarvitsemansa palvelut vastaanottokeskuksesta.

Suuri osa Keravalle saapuvista pakolaisista ovat sotaa pakenevia äitejä ja lapsia. Keravan kaupunki on valmistautunut lasten vastaanottamiseen kartoittamalla kaupungin sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen paikkoja, että venäjää ja ukrainaa osaavaa henkilökuntaa.

Varautumis- ja valmiussuunnittelua jatketaan

Keravan kaupunki jatkaa valmiuteen ja varautumiseen liittyviä toimenpiteitä valmiusjohtoryhmän johdolla ja eri sidosryhmien kanssa sekä suunnitelmien tarkistamista ja päivittämistä. On hyvä muistaa, että varautuminen on osa kaupungin tavanomaista toimintaa, eikä Suomeen kohdistu välitöntä uhkaa.
Kaupunki pitää kuntalaiset ajan tasalla ja viestii kaupungin toimenpiteistä ukrainalaisten tukemiseen ja kaupungin varautumiseen liittyen.