Keravan kaupungin käyttöönottama malli tukee Keravalle jo asettuneita ukrainalaisperheitä

Keravan kaupunki on ottanut käyttöön Maahanmuuttoviraston toimintamallin, jonka mukaan kaupunki voi asuttaa Keravalla yksityismajoituksessa olevia ukrainalaisperheitä ja tarjota heille vastaanottopalveluja. Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu auttaa kaupunkia asumisjärjestelyissä.

Keravan kaupunki teki keväällä 2022 Maahanmuuttoviraston kanssa sopimuksen toimintamallista, joka mahdollistaa sen, että Ukrainasta Keravalle paenneet perheet voivat asua itsenäisesti kaupungin osoittamassa majoituksessa ja saada samalla vastaanottopalveluja. Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu auttaa kaupunkia ukrainalaisten asuttamisessa.

Keravalla on tällä hetkellä 121 ukrainalaista, jotka asuvat yksityismajoituksessa. Perhe voidaan siirtää kaupungin osoittamaan majoitukseen, mikäli perhe asuu tällä hetkellä yksityismajoituksessa Keravalla ja tarve siirtyä muuhun majoitukseen on ajankohtainen. Siirron edellytyksenä on, että perhe on hakenut tai saanut tilapäisen suojelun statuksen ja on kirjoilla vastaanottokeskuksessa.

Jos ukrainalaisperhe tai heidän yksityismajoittajansa pohtivat perheen tilannetta ja tarvetta siirtyä muuhun majoitukseen, voivat he olla yhteydessä asuttamiskoordinaattoriin perheen tilanteen kartoittamiseksi.

Majoitustarve arvioidaan tapauskohtaisesti

Maahanmuuttajapalveluiden esimies Virve Lintula huomauttaa, että Keravalla kotimajoituksessa oleva tai kaupunkiin muuttava ukrainalaisperhe ei automaattisesti pääse asumaan kaupungin osoittamaan majoitukseen.

”Arvoimme jokaisen perheen majoitustarpeen tapauskohtaisesti. Majoitusmahdollisuus on ensisijaisesti tarkoitettu Keravalla jo oleville perheille, jotka ovat ehtineet asettumaan kaupunkiin.”

Lintulan mukaan toimintamallin tausalla on halu tarjota ukrainalaisperheille mahdollisuus jatkaa asumista kaupungissa, johon he ovat asettuneet.

”Moni ukrainalainen lapsi on aloittanut keravalaisessa koulussa ja tutustunut siellä oleviin lapsiin ja henkilökuntaan. Mielestämme on tärkeää turvata se, että näillä lapsilla on mahdollisuus syksyllä palata jo tutuksi tulleeseen kouluun.”