Vapaaehtoistyöllä suuri merkitys pakolaisten vastaanottamisessa

Keravan kaupunki kiittää lukemattomia vapaaehtoisia, järjestöjä ja seurakuntia, jotka ovat tarjonneet apuaan ukrainalaisten auttamiseksi. Myös kuntalaiset ovat osoittaneet suurta auttamisen halua.

Ukrainalaisia auttava tukiverkko on kasvanut, kun lukemattomat toimijat ovat tarjonneet apuaan kriittisellä hetkellä. Keravan kaupunki kiittää kaikkia vapaaehtoisia, järjestöjä ja seurakuntia, jotka ovat monin tavoin auttaneet sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottamisessa.

Keravan pakolaistoiminnan keskus on tällä hetkellä Santaniitynkadulla sijaitseva ukrainalaisten avustuspiste, jonka toiminnan on käynnistänyt siivousalan yritys Koti puhtaaksi Oy. Avustuspiste vastaanottaa suurimman osan lahjoituksista ja välittää niitä apua tarvitseville pakolaisille. Kuntalaiset voivat tuoda pisteelle ruokalahjoituksia ja hygieniatarvikkeita.

Avustuspisteen työtä täydentävät SPR:n, kierrätyskeskus Kirsikan, MLL:n Uudenmaan piirin kohtaamispaikka Onnilan, IRR-TV:n sekä Keravan seurakunnan ja Helluntaiseurakunnan toiminta.

Harrastamisen mahdollisuudella on valtavan suuri merkitys lasten ja nuorten psyykkiselle selviämiselle traumatisoivassa tilanteessa. Keravalaiset liikuntaseurat ja muut lasten ja nuorten harrastustoimintaa organisoivat toimijat ovat kantaneet upeasti vastuuta siitä, että ukrainalaiset lapset ja nuoret löytäisivät nopeasti vapaa-ajan toimintaa.

Työ ukrainalaisten auttamiseksi jatkuu

Tärkeä työ ukrainalaisten auttamiseksi jatkuu Keravalla monin eri tavoin.

Keravan kaupunki valmistautuu Maahanmuuttoviraston antamaan toimeksiantoon pysyvien asuntojen tarjoamisesta pakolaisten käyttöön. Kaupunki valmistelee huonekalulahjoitusten vastaanottamista asuntojen kalustamista varten, mistä tiedotetaan kaupungin kanavissa myöhemmin. Lisäksi huhtikuun viimeisellä käynnistetään mahdollisuus pakolaisten ruokailuihin kouluilla.

Kaupungin sosiaalisen tuen valmiusryhmässä on poikkihallinnollinen edustus, jota täydentävät järjestöjen ja seurakunnan edustajat. Sujuva tiedonkulku ja selkeä työnjako ovat hyvin käynnistyneen yhteistyön kulmakiviä.

Lämmin kiitos kuntalaisille!

Keravan kaupunki kiittää lämpimästi myös kuntalaisia, jotka ovat osoittaneet suurta auttamisen halua.

Avustuspiste on saanut kuntalaisilta runsaasti lahjoituksia, ja monet ovat tarjonneet vapaaehtoista työpanostaan pisteen toiminnan hyväksi. Osa on myös avannut kotinsa ovet ja tarjonneet yksityismajoitusta ukrainalaisille.

Kaikki apu ukrainalaisten auttamiseksi on tärkeää. Erityisen tärkeää on huomioida sotaa paenneet lapset ja tarjota heille mahdollisuus turvalliseen ja mahdollisimman tavalliseen arkeen. Meistä jokainen voi auttaa ukrainasta pakenevia perheitä ottamalla heidät mukaan kaikenlaiseen jokapäiväiseen toimintaan.