​Keravalla käyttöön vaateraha varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Keravan kaupungin varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön vaateraha ryhmissä työskenteleville ja säännöllisesti lasten kanssa ulkoileville työntekijöille. Vaaterahan määrä on 150 € vuodessa.

Vaaterahaan oikeutettuja työntekijöitä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, varhaiskasvatuksen opettajat, ryhmässä toimivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat, ryhmäavustajat sekä varhaiskasvatuksen sosionomit. Lisäksi vaaterahaa maksetaan perhepäivähoitajille.

Vaaterahaa maksetaan vakituisille sekä niille määräaikaisille, joiden työsuhde kestää yhdenjaksoisesti vähintään 10 kuukautta. Alle 10 kuukaudeksi palkatuille, joilla työsuhde jatkuu katkoitta, vaateraha maksetaan sen työsuhteen alusta, jonka aikana 10 kuukautta täyttyy. Määräaikaisten työsuhteiden kestoa tarkastellaan 1.1.2024 alkaen.

Vaaterahan määrä on 150 € vuodessa ja sen maksatus toteutetaan kuukausierinä 12,50 € kuukaudessa. Vaateraha on näin maksussa aina, kun henkilöllä on palkkaoikeudet voimassa. Vaateraha maksetaan täysimääräisesti myös osa-aikatyötä tekeville. Vaateraha ei korotu yleiskorotuksilla.

Vaateraha on ensimmäisen kerran maksussa huhtikuun palkoissa, jolloin se maksetaan takautuvasti vuoden 2024 alusta lähtien.