Kuulutus: Esitys Kiertokapula Oy:n jätetaksoiksi

Jätehuoltoviranomainen asettaa Kiertokapula Oy:n jätetaksaluonnokset nähtäville 13.10.–15.11.2023 väliseksi ajaksi. Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätelautakunta päättää taksojen hyväksymisestä nähtävilläolon jälkeen.

Asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä sähköisesti Tweb-asianhallintajärjestelmässä: Kuulutushaku (tweb).

Voit esittää taksaluonnoksista mielipiteesi nähtävilläoloaikana.

Kirjalliset mielipiteet on jätettävä jätelautakunta Kolmenkierrolle viimeistään 15.11.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@hameenlinna.fi tai postitse osoitteeseen Hämeenlinnan kaupunki, Yhteinen jätelautakunta, Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna.

Lisätiedot: jätelautakunta Kolmenkierto, jätehuoltopäällikkö Martta Kantele, 050 308 9345.