Pakkanen paukkuu – Onhan kiinteistön vesimittari ja -putket suojattu jäätymiseltä?

Pitkä ja kova pakkasjakso aiheuttaa ison riskin vesimittarin ja -putkien jäätymiselle. Kiinteistön omistajien kannattaa huolehtia talviaikaan siitä, että turhia vesivahinkoja ja -katkoja ei pääse syntymään jäätymisen takia.

Vesimittari ja vesijohdot suojataan seuraavin toimenpitein:

  • Nosta vesimittaritilan lämpötilaa ja lisää tarvittaessa lämpöeristettä, kuten esimerkiksi styroksia, vesimittarin ympärille. Näin voit estää vesimittarin jäätymisen. Rikkoutunut mittari joudutaan vaihtamaan uuteen.
  • Tarkista, että mittaritilaan ei pääse kylmää ilmaa ilmanvaihtoventtiilien kautta.
  • Tarkista myös, että vesiputkien ympärillä on riittävä lämpöeristys, jotta putket eivät jäädy. Tonttivesijohto jäätyy tavallisesti rakennuksen perusmuurin kohdalta.

Mikäli putket tai vesimittari pääsevät jäätymään, niistä aiheutuneet kustannukset lankeavat kiinteistön omistajan maksettavaksi. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Keravan vesihuoltolaitokseen.