Yleinen arvonlisäverokanta nousee

Suomen hallitus on esittänyt yleisen arvonlisäverokannan nostamista 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia.

Tästä johtuen myös Keravan vesihuoltolaitoksen veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksujen sekä palvelumaksujen arvonlisä tulee nousemaan.

Muutokset tulevan voimaan sen mukaisesti, mitä eduskunta asiasta päättää.