Viljelypalstan käyttöehdot; palstat 1-36

Keravan kaupungin kaupunkitekniikan toimiala luovuttaa käyttöoikeuden viljelypalstaan seuraavin ehdoin:

 1. Vuokra-aika on voimassa viljelykauden kerrallaan. Vuokralaisella on etuoikeus palstan vuokraamiseen seuraavaksi kaudeksi. Palstan jatkokäytöstä tulee ilmoittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä, puhelinnumero 040 318 2866 tai sähköposti: kuntateknisetpalvelut@kerava.fi
 2. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokran määrä viljelykausittain. Viljelypalsta vuokrataan ainoastaan keravalaisille.
 3. Vuokranantaja ei vastaa viljelytuotteiden häviämisestä eikä muustakaan vuokralaisen omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta.
 4. Palstan koko on yksi aari (1 a) ja se on merkitty paaluilla maastoon. Kukin viljelijä luovuttaa paalun kohdalta polkua varten 30 cm eli polun leveys on 60 cm poikittain sarkaan nähden.
 5. Palstalla voidaan viljellä yksi- ja monivuotisia vihannes-, yrtti- ja kukkakasveja. Puuvartisten kasvien (kuten marjapensaat) viljely on kielletty.
 6. Palstalla ei saa olla häiritseviä rakennelmia kuten korkeita työkalulaatikoita, kasvihuoneita, aitoja tai huonekaluja. Viljelytoimenpiteenä sallitaan harson käyttö. Vesiastiaksi hyväksytään tynnyri tms, joka on väriltään tummanruskea tai musta.
 7. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita. Rikkaruohot on kitkettävä sekä mahdollisesti viljelemättömän palstan osan kasvusto tulee pitää alle 20 cm korkeana ja vapaana rikkakasveista.
 8. Käyttäjän tulee huolehtia palstansa sekä palstan ympäristön siisteydestä. Sekajätteet tulee viedä roskakatokseen niille varattuihin astioihin. Palstalta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstalla. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta kulut, jotka vuokralainen aiheuttaa tämän sopimuksen sääntöjen vastaisella toiminnalla, mm. ylimääräisestä siivouksesta aiheutuvat kulut.
 9. Alueella on kesävesijohto. Vesihanoista ei saa poistaa mitään niissä olevia osia ja omia viritelmiä ei saa asentaa.
 10. Avotulen teko palsta-alueella on kielletty kaupungin ympäristönsuojelumääräysten ja pelastuslain perusteella.
 11. Mikäli vuokratun palstan viljelytoimia ei ole aloitettu eikä viiveestä ole ilmoitettu 15.6. mennessä, on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja vuokrata palsta uudelleen.
 12. Mikäli kaupunki joutuu ottamaan palsta-alueen muuhun käyttöön, irtisanomisaika on yksi vuosi.

  Näiden sääntöjen lisäksi palsta-alueella on noudatettava kaupungin yleisiä järjestyssääntöjä (esim. lemmikkieläinkuri).