Viljelypalstan käyttöehdot; palstat 37-117

Keravan Kaupunkitekniikan toimiala luovuttaa käyttöoikeuden viljelypalstaan seuraavin ehdoin:

 1. Vuokra-aika on voimassa viljelykauden kerrallaan.
 2. Vuokralaisella on etuoikeus saman palstan vuokraamiseen seuraavaksi kaudeksi. Palstan jatkokäytöstä tulee ilmoittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä, tekstiviesti numeroon 040 318 2866 tai sähköposti kuntateknisetpalvelut@kerava.fi
 3. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokran määrä viljelykausittain. Viljelypalsta vuokrataan ainoastaan keravalaisille.
 4. Vuokranantaja ei vastaa viljelytuotteiden häviämisestä eikä muustakaan vuokralaisen omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta.
 5. Palstan koko on yksi (1) aari. Sijainti on merkitty paaluilla maastoon.
 6. Palstalla voidaan viljellä yksivuotisia vihannes-, juures-, yrtti- ja kukkakasveja. Monivuotisten kasvien viljely on kielletty.
 7. Palstalla ei saa olla häiritseviä rakennelmia kuten korkeita työkalulaatikoita, kasvihuoneita, aitoja tai huonekaluja. Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin, jonka korkeus saa olla enintään 50 cm. Vesiastiaksi hyväksytään tynnyri tms., joka on väriltään tummanruskea tai musta.
 8. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita. Palstan ja sen lähiympäristön tulee olla viljelty ja kitketty. Palstalta ei saa levitä rikkakasveja käytäville tai naapuripalstan puolelle. Myös käytäväalue oman palstan kohdalla tulee pitää vapaana rikkakasveista ja muusta sinne kuulumattomasta materiaalista.
 9. Käyttäjän tulee huolehtia palstansa sekä palstan ympäristön siisteydestä. Sekajätteet tulee viedä roskakatokseen niille varattuihin astioihin. Palstalta peräisin olevaa kompostoituvaa jätettä ei saa kasata palsta-alueen reunoille eikä joen varteen. Kompostointi tulee tehdä oman palsta-alueen sisällä. Viljelykauden päättyessä (mikäli vuokralainen luopuu palstastaan) tulee palstan olla tyhjä kasveista sekä viljelyssä käytetyistä välineistä ym. irtaimesta tavarasta. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta kulut, jotka vuokralainen aiheuttaa tämän sopimuksen sääntöjen vastaisella toiminnalla, mm. ylimääräisestä siivouksesta aiheutuvat kulut.
 10. Alueella on kesävesijohto. Vesihanoista ei saa poistaa mitään niissä olevia osia ja omia kasteluviritelmiä ei saa asentaa.
 11. Avotulen teko palsta-alueella on kielletty kaupungin ympäristönsuojelumääräysten ja pelastuslain perusteella.

  Näiden sääntöjen lisäksi palsta-alueella on noudatettava kaupungin yleisiä järjestyssääntöjä (esim. lemmikkieläinkuri).