Ahjon tupakoulun kuntotutkimukset valmistuneet: ilmamääriä säädetään

Keravan kaupunki on teettänyt Ahjon tupakouluun kuntotutkimukset osana kaupungin kiinteistöjen ylläpitoa. Kuntotutkimusten perusteella kiinteistön ilmamääriä tullaan säätämään.

Mitä tutkittiin?

Ahjon tupakoulun rakenneteknisissä tutkimuksissa tutkittiin rakenteiden kosteutta ja selvitettiin kaikkien rakennusosien kuntoa rakenneavauksin sekä näytteenottojen ja merkkiainekokeiden avulla. Jatkuvatoimisilla mittauksilla seurattiin rakennuksen painesuhteita ulkoilmaan nähden ja sisäilman olosuhteita hiilidioksidin, lämpötilan ja kosteuden osalta.

Sisäilmasta ja lattiamateriaalinäytteistä mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia eli VOC-pitoisuuksia ja tutkittiin mineraalivillakuitujen pitoisuuksia. Myös kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunto selvitettiin.

Tutkimukset tehtiin vuonna 1996 rakennetun, päiväkotikäytössä olevan kiinteistön kaikissa tiloissa.

Kuntotutkimuksissa tehtyjä havaintoja

Sadevedenohjauksessa havaittiin yksittäisiä puutteita, joita pyritään korjaamaan.

Alapohjarakenteessa ei todettu kohonnutta kosteutta eikä vaurioitumista. Ulkoseinistä otetuissa materiaalinäytteissä ei todettu vaurioita.

Merkkiainekokeiden perusteella havaittiin, että alapohjarakenteen liittymissä oli epätiiveyttä, mutta paine-erot olivat tasapainossa. Tällä perusteella on epätodennäköistä, että maaperän epäpuhtaudet kulkeutuisivat sisätiloihin.

Yläpohjatilassa ei havaittu merkittäviä puutteita. Vesikaton pellin pinnoitteessa oli paikallisia vaurioita, jotka tullaan paikkakorjaamaan. Myös pieneläinverkon ja ilmanvaihtokanavien paikalliset eristepuutteet korjataan.

Alapohjarakenteessa ei vaurioitumista

Alapohjan lämmöneristeestä ja lattiapinnoitteesta otetuissa materiaalinäytteissä sekä lattiapinnoitteen päältä otetuissa näytteissä ei todettu mikrobikasvua, muovimaton tai liiman hajoamisreaktioon viittaavia löydöksiä, eikä poikkeavaa kosteutta.

Merkkiainekokeilla havaittiin, että alapohjarakenteen liittymissä on epätiiveyttä ulkoseinien ja väliseinän alla olevan liikuntasauman kohdalla.

”Alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiviyttä tullaan parantamaan mahdollisten tulevien peruskorjausten yhteydessä”, kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell.

Olosuhteet tavanomaisia

Ulko- ja sisäilman välisiä paine-eromittauksia ei toteutettu erikseen tämän tutkimuksen yhteydessä, koska kiinteistössä on seurattu olosuhteita jatkuvasti vuodesta 2022 alkaen. Paine-ero ulko- ja sisäilman välillä on pysynyt pääsääntöisesti tavoitetasolla.

Hiilidioksidipitoisuudet olivat tavanomaisella tasolla. Lämpötilat kesäaikaan ovat ajoittain korkeita, koska kiinteistössä ei ole jäähdytystä.

Sisäilman VOC-pitoisuuksissa ja mineraalikuitujen pitoisuuksissa ei todettu poikkeavaa.

Pienten puolen tilojen ilmamääriä pyritään lisäämään

Tutkimusten mukaan tuloilman lämpötilan asetusarvo oli liian suuri. Tämä on vaikeuttanut suunnitelmien mukaista ilman sekoittumista tiloissa. Tuloilman lämpötilan asetusarvoa on laskettu.

Tutkimuksessa havaitut tuuletusikkunoiden tuulihakojen puutteet on korjattu. Pienten puolen tilojen ilmamääriä pyritään lisäämään, ja wc-tilojen poistoilmanvaihdon toiminta tarkastetaan.

Ilmanvaihtojärjestelmä todettiin puhtaaksi.

Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös putkistojen ja sähköjärjestelmien kuntotutkimukset sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus, joiden tuloksia kaupunki käyttää kiinteistön korjausten suunnittelussa.

Lue lisää Ahjon tupakoulun kuntotutkimuksista:

Lisätietoja:
Sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell, puh. 040 318 2871, ulla.lignell@kerava.fi