Päiväkoti Aarteen kuntotutkimukset valmistuneet: havaittuja puutteita aletaan korjata kesällä 2024

Keravan kaupunki on teettänyt Aarteen päiväkotiin koko kiinteistöä koskevat kuntotutkimukset osana kaupungin kiinteistöjen ylläpitoa. Kuntotutkimuksissa on havaittu puutteita, joiden korjaukset käynnistyvät kesällä 2024.

Mitä tutkittiin?

Päiväkoti Aarteen kiinteistössä tehdyissä rakenneteknisissä tutkimuksissa tutkittiin rakenteiden kosteutta ja selvitettiin kaikkien rakennusosien kuntoa rakenneavauksin sekä näytteenottojen ja merkkiainekokeiden avulla. Jatkuvatoimisilla mittauksilla seurattiin rakennuksen painesuhteita ulkoilmaan nähden ja sisäilman olosuhteita hiilidioksidin, lämpötilan ja kosteuden osalta.

Sisäilmasta ja lattiamateriaalinäytteistä mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia eli VOC-pitoisuuksia. Myös kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunto selvitettiin.

Tutkimukset tehtiin vuonna 1998 rakennetun päiväkodin kaikissa tiloissa.

Kuntotutkimuksissa tehtyjä havaintoja

Ulko- ja väliseinärakenteissa havaittiin paikallisia vaurioita seinien alaosissa. Vauriot johtuvat todennäköisesti siitä, että siivouksessa on käytetty liikaa vettä.

Ryömintätilassa havaittiin viitteitä ylimääräisestä kosteusrasituksesta, mikä on aiheutunut siitä, että sadevesien ohjaus ulkorakenteista poispäin on ollut puutteellista ja sokkelista puuttuu kosteuseristys.

Sisätiloissa havaittiin kuitulähteitä. Alaslaskettujen kattorakenteiden yläpuolella oli mineraalivillatilkkeitä ja paikoin rikkonaisia mineraalivillaisia akustolevyjä. Yläpohjassa ja vesikatossa ei todettu rakenteellisia puutteita, mutta yläpohjan pieneläintorjunta todettiin puutteelliseksi.

Rakennuksen ulkopuolista kosteusrasitusta vähennetään ja alapohjarakenteiden ilmatiiviyttä parannetaan

Ryömintätilan tuuletuksessa todettiin puutteita, joten ulkopuolisella kosteudella on riski kertyä ryömintätilaan.

”Ryömintätilan kosteusrasitusta pyritään vähentämään asentamalla sokkeliin ulkopuolinen kosteuseristys. Lisäksi sadevesien ohjausta parannetaan”, kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell.

Alapohjan lämmöneristeestä ja lattiapinnoitteesta otetuissa materiaalinäytteissä ei todettu mikrobikasvua, muovimaton tai liiman hajoamisreaktioon viittaavia löydöksiä, eikä poikkeavaa kosteutta. Alapohjarakenteen ja ulkoseinien liittymäkohdat ovat lähtökohtaisesti epätiiviitä rakenteen toteutustavan takia. Alapohjatilan paine-eromittausten perusteella alapohja on pääosin alipaineinen sisätiloihin nähden, mikä on tavoitetilanne.

Lignellin mukaan alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiviyttä tullaan parantamaan tulevien korjausten yhteydessä.

Ulko- ja väliseiniin tehdään paikallisia korjauksia ja alakattorakenteita korjataan

Ulkoseinien lämmöneristeistä otettiin kahdeksan näytettä. Niistä kahdessa todettiin mikrobikasvua. Molemmat näytteet otettiin kohdista, joissa esiintyi kosteusjälkiä. Muissa kohdissa ei esiintynyt kosteusjälkiä.

Toinen kohdista oli ryhmähuoneen 129 sisäpuolen seinäpinnan alaosassa, johon vaurio on syntynyt sisäpuolisesta kosteuslähteestä, kuten liiallisesta vedenkäytöstä siivouksen yhteydessä. Toinen kohta oli keittiössä, jonka lattiakaadoissa todettiin puutteita.

Lignellin mukaan ryhmähuoneen 129 ja keittiön ulkoseinärakenteita uusitaan vaurioituneilta alueilta.

Myös eteisen (124) väliseinärakenteen alaosassa todettiin paikallinen vaurio, mikä on todennäköisesti aiheutunut liian runsaasta siivousveden käytöstä. Vaurioitunut väliseinän alaosa puretaan ja rakenne uusitaan.

Vesikatossa ei havaittu näkyviä puutteita.

Sen sijaan yläpohjassa todettiin epätiiviitä läpivientejä, ja yhdestä yläpohjan tilasta puuttui palokatkona toimiva kipsilevytys. Alakattojen yläpuolella havaittiin paikoin kuitulähteitä, ja alaslasketuissa kattorakenteissa esiintyi repeytymiä. Havaitut puutteet korjataan.

Olosuhteet tavanomaisia

Tämän tutkimuksen yhteydessä ei toteutettu erikseen paine-eromittauksia eikä sisäilman hiilidioksidi- ja lämpötilamittauksia, koska kiinteistössä on seurattu olosuhteita jatkuvasti vuodesta 2022 alkaen.

Alapohjan paine-ero sisäilmaan nähden on pääosin tavoitetasolla eli alapohja pysyy alipaineisena. Hiilidioksidipitoisuudet olivat normaalilla tasolla.

Lämpötilat kesäaikaan ovat ajoittain korkeita, koska kiinteistössä ei ole jäähdytystä. Lämpötilat olivat kuitenkin Sisäilmastoluokitus S2-tason mukaisia. Sisäilman VOC-yhdisteiden pitoisuuksissa ei todettu poikkeavaa.

Ilmanvaihtotutkimuksissa ei poikkeavia havaintoja

Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimuksessa ei todettu korjaustarpeita ja järjestelmä todettiin puhtaaksi. Vaatehuoltotilan poistoilmamäärää pyritään suurentamaan.

Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös putkistojen ja sähköjärjestelmien kuntotutkimukset, joiden tuloksia kaupunki käyttää kiinteistön korjausten suunnittelussa.

Lue lisää Päiväkoti Aarteen kuntotutkimuksista:

Lisätietoja:
Sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell, puh. 040 318 2871, ulla.lignell@kerava.fi