Puunkaatolupien käsittely Keravalla uudistuu

Terveen puun kaatamiseen on aina haettava lupa kaupungilta. Kaupungin rakennusvalvonta päättää jatkossa puunkaadon luvista.

Kaupunki on uudistanut puiden kaadon lupakäsittelyä Keravalla. Jatkossa puun kaatamiseen tarvitaan pääasiassa kaupungin myöntämä lupa. Tiettyjen ehtojen täyttyessä puun saa kuitenkin edelleen kaataa ilman luvan hakemista. Päätökset puunkaatoluvista tekee kaupungin rakennusvalvonta.

Kaupungin lupaa ei tarvita vaarallisen tai sairaan puun kaatamiseen, mutta kaadosta tulee aina ilmoittaa etukäteen kaupungin rakennusvalvonnalle. Sinun on tarvittaessa myös pystyttävä osoittamaan puun kaatamisen välttämättömyys viranomaisille jälkikäteen. Muissa tapauksessa puun kaataminen edellyttää aina luvan hakemista. Voit hakea puunkaatolupaa sähköisesti lupapiste.fi-palvelussa.

Terveen puun kaatamiseen lupa vain perustellusta syystä

Jos kyseessä on terve puu, johon ei kohdistu välitöntä riskiä, tarvitaan kaatamiselle aina jokin perusteltu syy. Perusteltuja syitä puun kaatamiselle ovat esimerkiksi rakennustyöt, kasviston uusiminen tai pihan peruskorjaus. Kaupungin rakennusvalvonta korostaa, että puun varjostaminen, roskaaminen tai puuhun kyllästyminen ei ole riittävä peruste kaatamiselle. Jos puun sijainti suhteessa kiinteistörajoihin on epäselvä, voi puun sijainnin mittauksen tilata tuntilaskutuksena osoitteesta maastomittaus@kerava.fi.

Lisäksi puuta ei saa kaataa alueelle, joka on määrätty istutettavaksi tai jos puu on suojeltu asemakaavassa. Tammien ja katajien kaataminen vaatii aina luvan hakemista.

Muistathan noudattaa erityistä varovaisuutta puita kaataessasi; poista kannot ja istuta uudet korvaavat puut kaadettujen puiden tilalle.

Voit ilmoittaa kaupungin alueella olevista vaarallisista tai sairaista puista sähköpostitse osoitteeseen kaupunkitekniikka@kerava.fi.

Lue lisää puiden kaatamisesta ja puunkaatoluvan hakemisesta kaupungin verkkosivuilla: Puiden kaataminen.

Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Timo Vatanen sähköpostitse timo.vatanen@kerava.fi ja puhelimitse 040 3182980.