Jaakkolan messualueen Jaakkolanpihan ja Nissilänpihan puistosuunnitelmaehdotukset

Voimaan tullut puistohanke; Valmis

Jaakkolan messualueen Jaakkolan- ja Nissilänpihan peruskorjaussuunnitelmissa on jatkettu vuoden 1973 alkuperäisten puistosuunnitelmien ideologiaa. Pihoille on kuitenkin haluttu lisää vehreyttä. Suunnitelmissa on lisäksi huomioitu nykyiset turvallisuusohjeet ja kunnossapidon vaatimukset.

Jaakkolan- ja Nissilänpihat on suunniteltu lasten ja nuorten käyttöön soveltuviksi

Jaakkolanpihan puistoalueen vanhojen leikkivälineiden turvallisuus tarkastetaan ja tarvittavilta osiltaan täydennetään. Huonokuntoiset ja aurauslumien tiellä olevat pensaat poistetaan. Pelialue nurmetetaan, raitin reunaan jätetään nurmikaistaleet lumitilaksi, muutoin alueet jätetään niitylle. Alueelle istutetaan lisää puita ja pensaita sekä maanpeitekasveja.

Nissilänpihaan muotoillaan uusia kumpareita olevien kumpareiden lisäksi. Jäspilänpihalta siirretään linnunpesäkeinu Nissilänpihaan. Puistoon tehdään olevien leikkivälineiden seuraksi muutamia perinneleikkejä. Vehreyttä lisätään istuttamalla puita monipuolisesti ja erilaisia tiloja luomaan.

Molempien puistojen valaistusta parannetaan lisäämällä pylväsvalaisimia.

Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä 17.11.-1.12.2022.