Pohjois-Kytömaan asemakaava-alueen itäalueen puistosuunnitelmaehdotukset

Voimaan tullut puistohanke; Valmis

Kyseessä on kolme Pohjois-Kytömaan asemakaava-alueen itäalueen puistosuunnitelmaehdotusta:

  • Kytömaansuon puistosuunnitelmaehdotus
  • Kytömaanmäen puistosuunnitelmaehdotus
  • Myllypuiston puistosuunnitelmaehdotus

Kytömaansuo, Kytömaanmäki ja Myllypuisto ovat luonteeltaan hyvin erilaisia puistoalueita ja muodostavat yhdessä virkistystä palvelevan kokonaisuuden.

Kytömaansuon ja Kytömaanmäen alueet erottaa toisistaan Talonväenpolun jalankulun ja pyöräilyn reitti. Kytömaanmäki rajautuu kaakosta pientaloalueeseen, etelästä Kutinmäentiehen ja lounaasta Myllärinpolun päätteeseen. Länsi- ja luoteissivuille on tulossa Myllypuiston lisäksi asuinkorttelit. Myllypuisto sijoittuu Kytömaanmäen ja Myllärinpolun sekä siihen liittyvän aukion väliin. Kytömaansuo on luonnontilainen alue, jossa on luontoarvoja. Kytömaanmäki on nykyisin metsäinen mäki, jonka länsi- ja eteläosissa on tehty avohakkuita. Myllypuisto rajautuu suoraan Kytömaanmäkeen.

Kytömaansuo

Luontovirkistysalue, jonka kasvillisuus säilytetään ja reitit sovitaan alueen maastoon niin, että puita ei mahdollisuuksien mukaan jouduta kaatamaan lainkaan. Alueen reitit ovat kapeita polkumaisia kivituhka- tai sorahakeseospintaisia yhteyksiä, jotka kosteammilla osuuksilla toteutetaan pitkospuilla. Reittien varrella on penkillä varustettuja levähdyspaikkoja sekä luonnontarkkailuun soveltuvia puulavoja, joissa on levähdyspaikka. Kytömaansuolle ei tule valaistusta.

Kytömaanmäki

Pääosin metsäinen alue, jonka laen ympäri valaistut ulkoilureitit kiertävät ja mahdollistavat paikoin näkymien avautumisen ympäröivään maisemaan. Reittien varrella on penkillä varustettuja levähdyspaikkoja ja alueen lounaisosassa kuntoportaat. Lounaisosan avohakkuualueelle tehdään metsitystä sekä täydennysistutuksia vähän kookkaammilla puun taimilla. Kivituhkapintaiset 3 metriä leveät reitit mahdollistavat pääsyn eri suuntiin alueella ja yhdistävät Kytömaanmäen Kytömaansuon ulkoilualueet. Kytömaanmäki toimii osana ekologista yhteyttä, joka jatkuu lounaaseen Kutinmäentien yli Myllypuron suuntaan. Istutettavassa kasvillisuudessa suositaan kotimaisia puita ja pensaita, ja tavoitteena on kerroksellinen ja lajistoltaan monipuolinen kasvillisuus. Näin halutaan vahvistaa ja vaalia luonnon monimuotoisuutta. Kytömaanmäen ulkoilureitit ja kuntoportaat valaistaan. Kytömaamäki ei alueen maastonmuotojen vuoksi täytä kaikilta osin esteettömyyden perustason vaatimuksia. Reitit ovat kuitenkin valaistuja ja reittien varrelle on sijoitettu selkänojallisia penkkejä.

Myllypuisto

Pohjois-Kytömaan asemakaava-alueen itäalueen puistosuunnitelmaehdotukset

Kyseessä on kolme Pohjois-Kytömaan asemakaava-alueen itäalueen puistosuunnitelmaehdotusta:

Kytömaansuon puistosuunnitelmaehdotus
Kytömaanmäen puistosuunnitelmaehdotus
Myllypuiston puistosuunnitelmaehdotus
Kytömaansuo, Kytömaanmäki ja Myllypuisto ovat luonteeltaan hyvin erilaisia puistoalueita ja muodostavat yhdessä virkistystä palvelevan kokonaisuuden.

Kytömaansuon ja Kytömaanmäen alueet erottaa toisistaan Talonväenpolun jalankulun ja pyöräilyn reitti. Kytömaanmäki rajautuu kaakosta pientaloalueeseen, etelästä Kutinmäentiehen ja lounaasta Myllärinpolun päätteeseen. Länsi- ja luoteissivuille on tulossa Myllypuiston lisäksi asuinkorttelit. Myllypuisto sijoittuu Kytömaanmäen ja Myllärinpolun sekä siihen liittyvän aukion väliin. Kytömaansuo on luonnontilainen alue, jossa on luontoarvoja. Kytömaanmäki on nykyisin metsäinen mäki, jonka länsi- ja eteläosissa on tehty avohakkuita. Myllypuisto rajautuu suoraan Kytömaanmäkeen.

Kytömaansuo
Luontovirkistysalue, jonka kasvillisuus säilytetään ja reitit sovitaan alueen maastoon niin, että puita ei mahdollisuuksien mukaan jouduta kaatamaan lainkaan. Alueen reitit ovat kapeita polkumaisia kivituhka- tai sorahakeseospintaisia yhteyksiä, jotka kosteammilla osuuksilla toteutetaan pitkospuilla. Reittien varrella on penkillä varustettuja levähdyspaikkoja sekä luonnontarkkailuun soveltuvia puulavoja, joissa on levähdyspaikka. Kytömaansuolle ei tule valaistusta.

Kytömaanmäki
Pääosin metsäinen alue, jonka laen ympäri valaistut ulkoilureitit kiertävät ja mahdollistavat paikoin näkymien avautumisen ympäröivään maisemaan. Reittien varrella on penkillä varustettuja levähdyspaikkoja ja alueen lounaisosassa kuntoportaat. Lounaisosan avohakkuualueelle tehdään metsitystä sekä täydennysistutuksia vähän kookkaammilla puun taimilla. Kivituhkapintaiset 3 metriä leveät reitit mahdollistavat pääsyn eri suuntiin alueella ja yhdistävät Kytömaanmäen Kytömaansuon ulkoilualueet. Kytömaanmäki toimii osana ekologista yhteyttä, joka jatkuu lounaaseen Kutinmäentien yli Myllypuron suuntaan. Istutettavassa kasvillisuudessa suositaan kotimaisia puita ja pensaita, ja tavoitteena on kerroksellinen ja lajistoltaan monipuolinen kasvillisuus. Näin halutaan vahvistaa ja vaalia luonnon monimuotoisuutta. Kytömaanmäen ulkoilureitit ja kuntoportaat valaistaan. Kytömaamäki ei alueen maastonmuotojen vuoksi täytä kaikilta osin esteettömyyden perustason vaatimuksia. Reitit ovat kuitenkin valaistuja ja reittien varrelle on sijoitettu selkänojallisia penkkejä.
Luonteeltaan toiminnallinen puisto, jonne on sijoitettu monipuolinen leikkipaikka isoille ja pienille lapsille, ulkokuntoilupaikka sekä oleskelupaikka, joka yhdistyy luoteisosan aukioon. Ulkokuntoilupaikan ja leikkipaikan päällysteenä on sora-hakeseos. Sekä leikki- että kuntoilupaikan kalusteet ja varusteet ovat ilmeeltään luontoon sopivia, pääosin puurakenteisia. Puu- ja pensasistutukset rajaavat eri toimintoja toisistaan. Istutusalueilla myös tasataan alueen korkeuseroja. Oleskelupaikka on osin kivetty ja osin ketomainen alue. Varusteina on erityyppisiä istuimia, jotka houkuttelevat oleskeluun ja seurusteluun. Myllypuiston leikkipaikka, ulkokuntoilupaikka ja oleskelupaikka, sekä näihin liittyvät reitit valaistaan. Myllypuiston leikkipaikka, kuntoilupaikka ja oleskelupaikka ovat tasauksen puolesta esteetön, myös osa kalusteista ja varusteista ovat esteettömiä.

Myllypuisto

Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä 6.-27.6.2022.