Kaavapäivystys Jaakkolantie 8 -asemakaavamuutokseen liittyen

Tervetuloa keskustelemaan kaavoittajan kanssa nähtävillä olevasta kaavahankkeesta 15.5. klo 16–18 Keravan asiointipisteeseen Sampolan palvelukeskukseen.

Keravan kaupungin kaupunkikehityspalveluissa on laadittu Jaakkolantie 8:aa koskeva asemakaavamuutoksen luonnos. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle asuinrivitalojen sekä asuinkerrostalojen rakentaminen Keravan yleiskaavan 2035 tavoitteiden mukaisesti.

Nähtävillä olevaan kaavamateriaaliin voi tutustua 25.4.–24.5.2024 välisenä aikana seuraavasti:

Mahdolliset mielipiteet asemakaavamuutoksen luonnoksesta tulee toimittaa 24.5. mennessä seuraavilla tavoilla:

  • Kirjallisesti osoitteeseen Keravan kaupunki, kaupunkikehityspalvelut, PL 123, 04201 Kerava tai
  • Sähköpostitse osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@kerava.fi.