Oranssi varoituskartio asfaltilla.

Haukkavuorentien reunakivi- ja asfaltointityöt jatkuvat

Kaupunki jatkaa Kaskelassa Haukkavuorentiellä kesken jääneitä reunakivi- ja asfaltointitöitä. Reunakivien asennus alkaa tällä viikolla ja työt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen Haukkavuorentie asfaltoidaan heinäkuun aikana. Asfaltointityöt aiheuttavat muutoksia alueen liikennejärjestelyissä.

Kaupunki jatkaa reunakivien asentamista Haukkavuorentien risteyksen kohdalta Nuolihaukanraitin risteykseen asti. Lisäksi samalla rakennetaan korotettu suojatie Haukkavuorenrinteen ylittävälle kevyen liikenteen väylälle sekä korotettu suojatien ja risteysalue Nuolihaukanraitin ja Haukkavuorentien risteykseen. Reunakivien asentamistöitä tehdään ajoradan reunassa ja niistä aiheutuu ainoastaan vähäistä haittaa. Suojateiden ja risteysalueen korotustöiden aikana toinen ajokaista on aina käytössä.

Kivi- ja korotustöiden valmistuttua Haukkavuorentie asfaltoidaan heinäkuun aikana, ja työt aiheuttavat muutoksia alueen liikennejärjestelyissä ja kevyen liikenteen väylän käytössä. Asfaltointitöitä tehdään aina kaista kerrallaan ja liikenne ohjataan töiden aikana vapaana olevalle ajokaistalle. Kevyen liikenteen väylä joudutaan katkaisemaan aina asfaltoinnin ajaksi.