Keravan kaupungin katujen kunnossapidon kevättiedote 2023

Kaupungin katujen kunnossapito aloittaa pian hiekoitussepelin poiston.

-Työn aloittamista on viivästyttänyt tänäkin vuonna sitkeästi pakkasen puolella pysynyt yölämpötila, maaliskuun lopun lumisade sekä lumen ja jään hidas sulaminen. Olemme kuitenkin suunnitelleet, että työt aloitetaan pääsiäisen jälkeen, arvelee kunnossapitopäällikkö Laura Piitulainen.

Tavoitteena on puhdistaa ajoradat sekä kevyen liikenteen väylät toukokuun 2023 puoliväliin mennessä ja liikenneviheralueet sekä muut erikseen määritellyt alueet toukokuun loppuun mennessä. Katujen harjaukseen käytetään harjakoneissa olevaa korkeapainepölynsidontaa ja tarpeen mukaan esikastelua pölyämisen estämiseksi.

Kaupunki suorittaa karkean sepelin poistotyön katujen hoitoluokan mukaisessa järjestyksessä. Työt aloitetaan pääväylien vilkasliikenteisiltä ajoradoilta sekä keskustasta, minkä jälkeen vuorossa ovat kevytväylät ja viimeiseksi tonttikadut. Karkean sepelin poiston jälkeen katuja pestään tarpeen mukaan.

Aurausviitat poistetaan kaduilta muiden kevään kunnossapitotöiden jälkeen.

Kaupunki aloittaa sorateiden kesäkunnassapidon, kun routa on sulanut ja tien pinta kuivunut. Aurausvahingot, kuten irronneet reunakivet ja nurmikot, kartoitetaan ja korjataan hiekoitushiekan poiston jälkeen kevään ja kesän aikana. Kadussa olevat reiät korjataan heti, kun ne huomataan tai kun niistä ilmoitetaan kaupungille.

Kiinteistön omistaja – muistathan nämä!

Kaupunki muistuttaa kiinteistöjen omistajia ja huoltoyhtiötä seuraavista kiinteistön keväthuoltoon liittyvistä seikoista:

  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan lehtipuhaltimien käyttö on kielletty hiekanpoistossa.
  • Harjausta ei saa tehdä kuivana, vaan siihen on käytettävä vettä.
  • Hiekkaa ei saa pestä sadevesikaivoihin tai tontilta kaupungin puolelle.
  • Alueilla, joissa kuivatus perustuu avo-ojiin, kiinteistön omistaja vastaa siitä, että kiinteistön ajoliittymän rumpu on avoinna kasvustosta ja jäästä sekä siitä, että kadun ja kiinteistön välinen sivuoja pidetään puhtaana kasvustosta.

Piitulainen antaa myös kierrätysvinkin keravalaisille: asukkaat voivat itse varovaisuutta noudattaen poistaa kostealla säällä hiekoitussepeliä kevyen liikenteen väyliltä ja kerätä sitä itselleen talteen ensi talveksi.

Koko kunnossapitotiimi toivottaa oikein aurinkoista kevättä kaikille keravalaisille!

Tutustu Keravan katujen kunnossapitoon kaupungin verkkosivuilla: Katujen kunnossapito.