Pohjois-Ahjon risteyssillan uusimistyöt alkavat tammikuussa 2024

Urakka alkaa kiertotien rakentamisella arviolta viikolla 2 tai 3. Töiden tarkempi aloittamisajankohta ilmoitetaan tammikuun alkupuolella. Työstä aiheutuu muutoksia liikennejärjestelyihin.

Keravan kaupunki aloittaa Porvoontien ja Vanhan Lahdentien risteyssillan uusimistyöt tammikuussa. Vanhan Lahdentien suuntainen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, nykyaikaiset mitoitukset täyttävä silta.

Hankkeesta on laadittu toteuttamissopimus Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Liikennejärjestelyihin tulossa merkittäviä muutoksia

Työstä aiheutuu mittavia liikennejärjestelyjä Porvoontien ja Vanhan Lahdentien tieliikenteelle. Töiden alettua ajomatkaan kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä ajoreittien pituudet kasvavat jonkin verran.

Liikennejärjestelyillä ei ole vaikutusta Lahden moottoritien eli valtatie 4 liikenteeseen.

Huomioi liikenteessä nämä poikkeukset:

  • Vanhan Lahdentien liikenne ohjataan töiden aikana kiertotiereitille siltatyömaan ohi.
  • Porvoontien suuntainen ajoneuvoliikenne keskustasta Päivölänlaakson ja Ahjon suuntaan katkaistaan.
  • Keskustaan ohjautuva ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle Ahjontien kautta tai vaihtoehtoisesti Porvoontieltä Vanhalle Lahdentielle ja sieltä edelleen Koivulantien kautta Keravan keskustan suuntaan.
  • Kevyen liikenteen kulku työmaan läpi säilytetään koko urakan ajan – pois lukien sillan purkamisajankohta – josta tiedotetaan myöhemmin ajankohdan varmistuttua.

Katso liikennejärjestelyt kartalta

Alla olevaan karttaan on merkattu punaisella värillä ajoneuvoliikenteeltä suljetut ajoreitit ja vihreällä värillä kiertotiet.

Hanke valmistuu loppuvuodesta 2024 – silta saa uuden visuaalisen ilmeen

Pohjois-Ahjon risteyssilta saa uusimistöiden yhteydessä uuden visuaalisen ilmeen. Sillan seinämiä ja pylväitä tulee jatkossa koristamaan kirsikka-aiheinen kuvitus, josta keravalaiset äänestivät helmikuussa 2023.

Pahoittelemme sillan korjaustöistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot: rakentamisyksikön päällikkö Jali Vahlroos puh. 040 318 2538, jali.vahlroos@kerava.fi.