Pohjois-Ahjon risteyssilta uusitaan: Porvoontie katkaistaan liikenteeltä 22.1.2024 klo 9

Pohjois-Ahjon risteyssillan uusimistyöt aiheuttavat muutoksia ajoneuvoliikenteelle. Porvoontien liikenne katkaistaan ja ohjataan kiertotielle ensi viikon maanantaista lähtien.

Pohjois-Ahjon risteyssillan uusimiseen liittyvät valmistelutyöt aloitettiin tammikuun toisella viikolla kiertotien rakentamisella. Porvoontien ajoneuvoliikenne ohjataan ajamaan kiertoreittiä pitkin 22.1. klo 9 lähtien.

Vanhan Lahdentien liikenne säilyy toistaiseksi ennallaan. Vanhan Lahdentien liikenne tullaan ohjaamaan rakennetulle kiertotielle arviolta viikolla 5.

Porvoontien varrella oleva kevyen liikenteen väylä on käytössä toistaiseksi

Kevyen liikenteen käyttäjät ohjataan opastein työmaan läpi, ja reitti suojataan aitauksin. Kun vanha silta puretaan, kevyen liikenteen kulku joudutaan katkaisemaan. Purkutyö pyritään suorittamaan yö- tai loma-aikaan siten, että työllä ei ole vaikutusta koulumatkaliikenteeseen.

Vanhan sillan purkutyöt aloitetaan alustavan arvion mukaan viikolla 8. Purkutöiden tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähempänä, kun aikataulu varmistuu.

Liikennejärjestelyjen muutoksesta on informoitu erikseen kouluja, koulukuljetusten järjestäjää eli Keravan Taksia ja Helsingin seudun liikennettä. HSL tiedottaa liikenteen poikkeusreiteistä sivuillaan: hsl.fi.

Hankkeen arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2024. Pahoittelemme sillan korjaustöistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot: rakentamisyksikön päällikkö Jali Vahlroos, jali.vahlroos@kerava.fi, 040 318 2538.

Karttaan on merkattu mustalla värillä Porvoontien katkaistu tieosuus ja sinisellä kiertotiereitit.